MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 4 (10) 2012

Publ. 30.12.2012

Wkładki topikowe ultraszybkie SWF firmy ETI POLAM do zabezpieczania stanowisk pracy pod napięciem

inż. Roman KŁOPOCKI

s. 80-81 DOI:

Abstract

Streszczenie

Coraz powszechniej prace remontowe i konserwacyjne przy urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia odbywają się bez wyłączania ich z ruchu. Jednym z najważniejszych zadań osób dozoru jest wtedy przygotowanie stanowisk pracy gwarantujące jej pełne bezpieczeństwo. Bardzo pomocne są przy tym wkładki topikowe SWF o silnym efekcie ograniczania prądu zwarciowego.

Keywords

Słowa kluczowe

SWF, wkładki topikowe ochronne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

I