MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 4 (10) 2012

Publ. 30.12.2012

Ekonomiczna efektywność stosowania ogniw fotowoltaicznych

Economic effectiveness of photovoltaic cells application

dr inż. Zdzisław KUSTO

s. 22-35 DOI:

Abstract

This paper presents a simplified study of the electricity generation cost in the photovoltaic installation. Among the equipment ith expensive investment cost, now we can find offers with the reduced cost. They are the particular photovoltaic installations, which are co-operating with conventional electricity network and the full consumption of the produced energy by the recipient. They are not needed energy accumulators. You can also use much less expensive converters, which are not adapted for the charging process. PV system operating costs are equal to the cost of conventional electricity generation in a period not exceeding 17 years.

Streszczenie

W artykule przedstawiono uproszczone studium kosztów wytwarzania energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej. Oprócz urządzeń drogich pod względem inwestycyjnym znajdują się już oferty o obniżonych kosztach, do których w szczególności należą instalacje fotowoltaiczne współpracujące z konwencjonalną siecią elektroenergetyczną, a odbiorca wytworzoną energię zużywa w całości. Nie są tu potrzebne akumulatory energii elektrycznej. Można także zastosować znacznie tańsze przekształtniki, od których nie wymaga się procesu ładowania akumulatorów. Wówczas koszty użytkowania instalacji PV zrównują się z kosztami konwencjonalnej energii elektrycznej w okresie nieprzekraczającym 17 lat.

Keywords

photovoltaic cell, electricity generation costs, ongrid, offgrid

Słowa kluczowe

panele fotowoltaiczne, koszty wytwarzania, koszty energii elektrycznej, praca wyspowa

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/ekonomiczna-efektywnosc-stosowania-ogniw-fotowoltaicznych-bibliografia.php