MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 4 (10) 2012

Publ. 30.12.2012

Kompleksowa ochrona odgromowa paneli fotowoltaicznych instalowanych na obiektach budowlanych

Complex lightning protection of photovoltaic cells installed on the building

dr inż. Henryk BORYŃ

s. 10-20 DOI:

Abstract

The specific protection against lightning of photovoltaic panels installed on the roof of a building is discussed. The principles of protection against direct lightning stroke of these devices and ways to reduce the effect of the overvoltages in the power, control and measurement installations, cooperating with PV panels are presented. It is stated that the individual protective systems are essential.

Streszczenie

Omówiono specyfikę ochrony paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu lub ścianie obiektu budowlanego przed skutkami wyładowań atmosferycznych zasady ochrony tych urządzeń przed bezpośrednim uderzeniem pioruna i sposoby ograniczenia przepięć powstających w instalacjach elektroenergetycznych oraz sterujących i pomiarowych współpracujących z panelami. Wskazano konieczność indywidualnego rozwiązywania systemów ochronnych.

Keywords

photovoltaic cell, lightning protection, surge protection.

Słowa kluczowe

panele fotowoltaiczne, ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/kompleksowa-ochrona-odgromowa-paneli-fotowoltaicznych-instalowanych-na-obiektach-budowlanych-bibliografia.php