MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 1 (11) 2013

Publ. 29.03.2013

Idealny bezszczotkowy silnik prądu stałego wzbudzany magnesami trwałymi

Ideal brushless dc motor excitated by permanent magnets

prof. dr hab. inż. Krzysztof KRYKOWSKI

s. 10-27 DOI:

Abstract

The brushless DC motor with permanent magnets has been discussed in the paper. It is assumed that we have a three-phase ideal motor with linearity and symmetry of the circuit, whose inductance impact has been disregarded. The motor is connected with the electronic commutator with particular switching algorithms. It has been proven that this motor is characterized by very good electromechanical properties and high efficiency.

Streszczenie

W artykule omówiono silnik bezszczotkowy prądu stałego z magnesami trwałymi. Założono przy tym, że jest to silnik 3-fazowy, idealny, z komutatorem elektronicznym w układzie mostka. Tranzystory komutatora elektronicznego są przełączane w sposób dyskretny co 60° elektrycznych. W silniku tym pominięto wpływ indukcyjności oraz założono liniowość i symetrię układu. Szczególną uwagę zwrócono na ogólne algorytmy przełączania zaworów. Wykazano również, że taki silnik charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami elektromechanicznymi i wysoką sprawnością

Keywords

electric motors, power electronics converters, permanent magnets, electronic commutator, BLDC motors.

Słowa kluczowe

silniki elektryczne, przekształtniki energoelektroniczne, magnesy trwałe, komutator elektroniczny

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/idealny-bezszczotkowy-silnik-bibliografia.php