MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 2 (12) 2013

Publ. 30.06.2013

Problemy doboru i instalowania wyłączników różnicowoprądowych

Problems of selection and installation of residual current devices

dr inż. Stanisław CZAPP

s. 46-63 DOI:

Abstract

In the paper a classification and principles of selection and installation of residual current devices are presented. The main factors which influence the proper operation of residual current devices and typical errors performed during their application are described. Requirements for obligatory application of residual current devices are indicated. Back-up protection of residual current devices and their coordination with surge protective devices are analyzed. The examples of residual current devices selection are presented.

Streszczenie

Przedstawiono klasyfikację wyłączników różnicowoprądowych oraz zasady ich doboru i instalowania w instalacjach elektrycznych. Omówiono czynniki wpływające na prawidłowe działanie wyłączników i zwrócono uwagę na błędy popełniane przy ich stosowaniu. Wymieniono obwody, w których instalowanie wyłączników różnicowoprądowych jest obowiązkowe, a w których niezalecane. Zwrócono uwagę na ich dobezpieczanie oraz koordynację z ogranicznikami przepięć. Przedstawiono przykłady obliczeniowe obrazujące zasady doboru wyłączników różnicowoprądowych.

Keywords

electrical installations, protection against electric shock, residual current devices

Słowa kluczowe

instalacje elektryczne, ochrona przeciwporażeniowa, wyłączniki różnicowoprądowe

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/problemy-doboru-i-instalowania-wycznikow-ronicowoprdowych-bibliografia.php