MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 2 (12) 2013

Publ. 30.06.2013

Znaczenie i miejsce energoelektroniki w rozwoju

Place of power electronics in the development of Smart Grid

prof. dr hab. inż. Ryszard STRZELECKI

s. 30-40 DOI:

Abstract

Paper discusses the potential of power electronics (PE) arrangements in Smart Grid applications. Solutions presented throughout the paper deliver arguments for broader use of the PE and further research to improve the current solutions. Industrial solutions or prototypes applicable to power electronics demonstrate the potential of Polish R&D units.

Streszczenie

W artykule omówiono obszar zastosowań i potencjał układów/urządzeń energoelektronicznych (UE) w aplikacjach Smart Grid. Przedstawione rozwiązania wskazują na zasadność szerszego stosowania UE oraz dalszych prac nad ich doskonaleniem i aplikacjami. Możliwość wykorzystania w tym celu potencjału krajowego ilustrują zrealizowane rozwiązania przemysłowe i prototypowe, dedykowane lub z możliwością adaptacji do elektroenergetyki.

Keywords

power electronics, smart grid, converters, power interfaces, power control and conditioning

Słowa kluczowe

energoelektronika, smard grid, przekształtniki, sprzęgi energetyczne, sterowanie i kondycjonowanie mocy

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/znaczenie-i-miejsce-energoelektroniki-w-rozwoju-smart-grid-bibliografia.php