MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 4 (14) 2013

Publ. 31.12.2013

Współczesne rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć o nieskutecznie uziemionym punkcie neutralnym

Contemporary Solutions of Earth-fault Protection in Medium Voltage Networks with a Non-solidly Earthed Neutral

dr inż. Witold HOPPEL, prof. dr hab. inż. Józef LORENC

s. 18-43 DOI:

Abstract

Earth-faults in networks with a non-solidly earthed neutral pose electric shock hazard and lead to serious damage. The identification of resistive faults is difficult due to low level of measurement signals in commonly used protections systems. In that case specific measuring criteria based on zero-sequence current and voltage must be applied. This paper describes how to adjust any applied in Poland earth-fault protection system, especially admittance-based protective relays.

Streszczenie

Zwarcia doziemne w sieciach o nieskutecznie uziemionym punkcie neutralnym stwarzają zagrożenie porażeniowe i mogą rozwijać się w poważne zakłócenia uszkadzające elementy sieci. Wielkości pomiarowe wykorzystywane do lokalizacji tych zwarć są tak słabe, że wymagają specjalnych kryteriów zabezpieczeniowych opartych na składowych zerowych prądu i napięcia. Omówiono dobór nastaw wszelkich spotykanych w Polsce zabezpieczeń ziemnozwarciowych, zwłaszcza zabezpieczeń z grupy admitancyjnych.

Keywords

non-solidly earthed networks, admittance-based earth-fault protection, fault detection and localization

Słowa kluczowe

zabezpieczenia ziemnozwarciowe admitancyjne, wykrywanie i lokalizacja zwarć, rozpoznawanie rodzaju zwarcia

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] PN -E-05115:2002P Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.
[2] PN -EN 50341:2005P Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV.
[3] J. Lorenc: Admitancyjne zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Wyd. Pol. Pozn., Poznań 2007.
[4] W. Hoppel, J. Lorenc: Podstawy doboru nastaw zabezpieczeń w polach SN. Automatyka Elektroenergetyczna, 2003, nr 1, s. 45-50.
[5] W. Hoppel, J. Lorenc: Dobór nastaw zabezpieczeń w polach linii średniego napięcia. Automatyka Elektroenergetyczna,
2003, nr 2, s. 35-39.
[6] W. Hoppel, J. Lorenc: Jak dobierać nastawy zabezpieczeń w polach funkcyjnych rozdzielni średniego napięcia. Automatyka
Elektroenergetyczna, 2003, nr 3, s. 35-39.
[7] J. Lorenc, W. Hoppel: Problemy wykrywania zwarć doziemnych w sieciach pracujących z nieuziemionym bezpośrednio punktem neutralnym.
Materiały konferencji Politechniki Śląskiej, Ustroń 2005.
[8] PN -HD 60364-4-442:2012E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona
przed skutkami przepięć. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych
w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia.