MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 7, nr 1 (23) 2016

Publ. 31.03.2016

Rola projektu IFMIF w programie syntezy termojądrowej

The Role of IFMIF Project in the Thermonuclear Fusion Programme

prof. dr hab. Urszula WOŹNICKA, dr hab. inż. Marek SCHOLZ

s. 22-30 DOI: 10.17274/AEZ.2016.23.03

Abstract

The future of fusion energy is associated with the development of new materials about the strength of radiation damage that will ensure the safe construction and operation of power plant. For this purpose it is necessary to build the IFMIF laboratory, the prototype of which is being built in Japan, and the final location of the infrastructure is considered in Podkapackie region, Poland.

Streszczenie

Przyszłość energetyki termojądrowej związana jest z rozwojem badań nad materiałami o takiej wytrzymałości na uszkodzenia radiacyjne, która zapewni bezpieczną budowę i pracę elektrowni. W tym celu niezbędna jest budowa laboratorium IFMIF, którego prototyp budowany jest w Japonii, a budowa finalnej infrastruktury jest rozważana w Polsce na Podkarpaciu.

Keywords

thermonuclear fusion, IFMIF, ITER, DEMO

Słowa kluczowe

synteza termojądrowa, IFMIF, ITER, DEMO

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] M. Scholz, L. Karpiński, U. Woźnicka, „Synteza Termojądrowa – Przyszłość Energetyki”, AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKłÓCENIA, vol. 6, nr 4 (22) 2015, s. 110-116, DOI: 10.17274/AEZ.2015.22.10

[2] Broader Approach. Home page: http://www.naka.jaea.go.jp/english/index.html

[3] Engineering Validation and Engineering Design Activities for the International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF/EVEDA). Home page: http://users.ifmif.org/ifmifweb

[4] Fusion Electricity; A roadmap to the realisation of fusion energy, EFDA November 2012, home page: https://www.euro-fusion.org.

[5] IIEDR: IFMIF Intermediate Engineering Design Report, Plant Design Description Document, IFMIF/EVEDA Integrated Project Team, Issued in the framework of the Euratom - Japan Broader Approach Agreement, June 2013.

[6] Konsorcjum Naukowo-przemysłowe „ELAMAT Podkarpackie” . Home page: https://elamat.portal.prz.edu.pl

[7] DONES Conceptual Design Report, April 2014, Edited by A. Ibarra and R. Romá (opracowanie wewnętrzne dla Konsorcjum EUROfusion).