MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 7, nr 1 (23) 2016

Publ. 31.03.2016

Metody doboru miejsc zainstalowania zasobników energii w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia

Methods of Energy Storages Placement in Low Voltage Power Network

mgr inż. Agata DZIONK, mgr inż. Seweryn SZULTKA

s. 16-21 DOI: 10.17274/AEZ .2016.23.02

Abstract

The increasing number of renewable energy sources connected to the low voltage network (LV) causes that the quality of electricity in the network deteriorates. One of the methods of improving the quality is the installation of energy storages, ie. batteries, supercapacitors or flywheels. Energy storages can effect the load levelling, compensate reactive power and harmonics or reduce the load asymmetry [1]. The cost of purchase and operation of energy storages is unfortunately high. Therefore, we should focus on the adequate placement of the energy sources in the network. The article presents, on the basis of literature studies, a review of methods of the electrical energy storages placement in the LV network.

Streszczenie

W związku z rosnącą liczbą źródeł odnawialnych przyłączanych do sieci niskiego napięcia (nn) jakość energii elektrycznej w tej sieci ulega pogorszeniu. Jedną z metod jej poprawiania jest instalowanie zasobników energii, tj. baterii akumulatorów, superkondensatorów czy kół zamachowych. Zasobniki energii są w stanie złagodzić dobową zmienność obciążenia, skompensować moc bierną i wyższe harmoniczne oraz zmniejszyć asymetrię obciążenia [1]. Koszt zakupu i eksploatacji zasobników jest niestety wysoki. Dlatego też istotnym elementem jest ich odpowiednie rozlokowanie w sieci. W artykule przedstawiono, na podstawie studiów literatury przedmiotu, przegląd metod wyboru lokalizacji zasobników energii elektrycznej w sieci nn.

Keywords

energy storage placement, low voltage network

Słowa kluczowe

lokalizacja zasobników energii, sieć nn

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] I . Wasiak, R. Pawelek, and R. Mienski: “Energy storage application in low-voltage microgrids for energy management and power quality improvement,” Gener. Transm. Distrib. IET, vol. 8, no. 3, pp. 463–472, 2014.

[2] H . Boryń, S. Czapp: “Problemy niezawodności zasilania, ochrony przeciwporażeniowej i ochrony odgromowej na stadionie PGE Arena Gdańsk,” Przegląd Elektrotechniczny, vol. 88, no. 4b, pp. 316–321, 2012.

[3] M. Brandao, H. Johal, and L. Ion: “Energy storage for LV grid support in Australia,” in Innovative Smart Grid Technologies Asia (ISGT), 2011 IEEE PES, 2011, pp. 1–8.

[4] L . Stuntz and others: “Bottling Electricity: Storage as a Strategic Tool for Managing Variability and Capacity Concerns in the Modern Grid: A Report by The Electricity Advisory Committee,” EAC Dec, 2008.

[5] C . Klabunde, N. Moskalenko, Z. Styczynski, P. Lombardi, and P. Komarnicki: “Use of energy storage systems in low voltage networks with high photovoltaic system penetration,” in PowerTech, 2015 IEEE Eindhoven, 2015, pp. 1–6.

[6] A . K. Barnes, J. C. Balda, A. Escobar-Mejia, and S. O. Geurin: “Placement of energy storage coordinated with smart PV inverters,” in Innovative Smart Grid Technologies (ISGT), 2012 IEEE PES, 2012, pp. 1–7.

[7] F. Marra, Y. T. Fawzy, T. Bulo, and B. Blazic: “Energy storage options for voltage support in low-voltage grids with high penetration of photovoltaic,” in Innovative Smart Grid Technologies (ISGT Europe), 2012 3rd IEEE PES International Conference and Exhibition on, 2012, pp. 1–7.

[8] M. Torchio, L. Magni, and D. M. Raimondo: “A mixed integer SDP approach for the optimal placement of energy storage devices in power grids with renewable penetration,” in American Control Conference (ACC), 2015, 2015, pp. 3892–3897.

[9] A . Giannitrapani, S. Paoletti, A. Vicino, and D. Zarrilli: “Algorithms for placement and sizing of energy storage systems in low voltage networks,” in 2015 54th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 2015, pp. 3945–3950.

[10] A . K. Barnes and J. C. Balda: “Placement of distributed energy storage via multidimensional scaling and clustering,” in Renewable Energy Research and Application (ICRERA), 2014 International Conference on, 2014, pp. 69–74.

[11] Z . Qing, Y. Nanhua, Z. Xiaoping, Y. You, and D. Liu: “Optimal siting & sizing of battery energy storage system in active distribution network,” in Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT EURO PE), 2013 4th IEEE/PES, 2013, pp. 1–5.

[12] S . B. Karanki, D. Xu, B. Venkatesh, and B. N. Singh: “Optimal location of battery energy storage systems in power distribution network for integrating renewable energy sources,” in Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE ), 2013 IEEE, 2013, pp. 4553–4558.

[13] M. Ghofrani, A. Arabali, M. Etezadi-Amoli, and M. S. Fadali: “A framework for optimal placement of energy storage units within a power system with high wind penetration,” Sustain. Energy IEEE Trans. On, vol. 4, no. 2, pp. 434–442, 2013.

[14] C . Thrampoulidis, S. Bose, and B. Hassibi: “Optimal placement of distributed energy storage in power networks,” 2013.

[15] S . Grillo, A. Pievatolo, and E. Tironi: “Optimal Storage Scheduling Using Markov Decision Processes.”