MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 3(21) 2015

Publ. 30.09.2015

Podatność na naelektryzowanie ciała człowieka Cz. 1: Oddziaływanie elektryczności statycznej na ciało człowieka

Chargeability of Human Body. Part 1. Impact of Static Electricity on the Human Body

dr inż. Bronisław M. WIERCHUŁA

s. 40-50 DOI: 10.17274/AEZ.2015.21.04

Abstract

Uncontrolled static electricity is a serious problem, which has long been recognised in many branches of industries. The human

body is prone to chargeability. Discharge from the charged human body may occur during accidental touching of a grounded conductive

element. Such a discharge is accompanied by the generation of extremely high energy [5].

Streszczenie

Niekontrolowana elektryczność statyczna jest poważnym problemem, który od dawna jest postrzegany w wielu gałęziach

przemysłu. Ciało człowieka jest podatne na naelektryzowanie. Rozładowanie naelektryzowanego ciała człowieka może wystąpić

w trakcie przypadkowego dotknięcia uziemionego elementu przewodzącego. Rozładowaniu naelektryzowanego ciała człowieka do

ziemi towarzyszy wytwarzanie bardzo dużej energii [5].

Keywords

chargeability, charging by influence, charging by contact, energy of a discharge

Słowa kluczowe

elektryzacja, indukcja elektrostatyczna, elektryzacja przez kontakt, energia wyładowania

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] William D. Greason: Quasi-static analysis of electrostatic discharge (ESD) and the human body using a capacitance model, Journal

of Electrostatics, Volume 35, Issue 4, September 1995, Pages 349-371

[2] Jan A. Strojny: Some factors influencing electrostatic discharge from a human body, Journal of Electrostatics, Volumes 40–41, June 1997,

Pages 547-552

[3] Bronisław Marek Wiechuła: The incendivity hazards of electrostatic discharges from charged, non-conductive solid materials, Fire Safety

Journal Volume 60, August 2013, Pages 46–55.

[4] Martin Glor: Ignition hazard due to static electricity in particulate processes, Powder Technology Volumes 135–136, 2 October 2003,

Pages 223–233

[5] lEC 60079-32-1/TS/A1/Ed1: 2014 “Explosive atmospheres - Part 32-1: Electrostatic hazards, guidance”

[6] V. Babrauskas: Ignition Handbook, 2003 Printed and Boun in the USA