MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 5, Nr 1 (15) 2014

Publ. 30.03.2014

Moce i kompensacja reaktancyjna w układach trójfazowych z przewodem neutralnym z sinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia

POWERS AND COMPENSATION IN SYSTEMS WITH NONSINUSOIDAL VOLTAGES AND CURRENTS. Part 6. Powers and Reactive Compensation in Three-phase Systems with Neutral Conductor and Sinusoidal Voltages and Currents

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI

s. 48-58 DOI: 10.17274/AEZ.2014.15.03

Abstract

Most of residential and industrial distribution systems as well as traction and distribution systems in commercial buildings are three-phase systems with a neutral conductor. Due to single-phase loads, such systems can have a substantial load imbalance and consequently, supply currents asymmetry. This asymmetry, along with reactive power, degrades the power factor. There-fore, compensation can be needed more often just in such systems than in other ones. Unfortunately, for decades the power theory was not capable of describing power properties of such systems and in particular, to provide a power equation. This major difficulty was eventually removed in a frame of the Currents’ Physical Components (CPC) power theory.

Streszczenie

Systemy rozdzielcze na poziomie użytkowania energii elektrycznej jednocześnie przez odbiorniki trójfazowe oraz jednofazowe, są układami trójfazowymi z przewodem zerowym. Dlatego też, są to układy, w których najczęściej pojawia się potrzeba poprawy współczynnika mocy na drodze kompensacji. Niestety, przez wiele dziesięcioleci teoria mocy nie była w stanie poprawnie opisać zjawisk energetycznych w takich obwodach. Nie było bowiem znane poprawne równanie mocy takich układów, a zatem i poprawna wartość współczynnika mocy. Przyczyną tego była między innymi błędna definicja mocy pozornej S. Trudności te zostały usunięte dopiero w ramach teorii składowych fizycznych prądu (ang.: Currents’ Physical Components, CPC).

Keywords

power theory, reactive compensation, supply currents asymmetry

Słowa kluczowe

teoria mocy, współczynnik mocy, asymetria prądów

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/moce-i-kompensacja-reaktancyjna-w-ukladach-trojfazowych-z-przewodem-neutralnym-z-sinusoidalnymi-przebiegami-pradu-i-napiecia-bibliografia.php