MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 5, Nr 4 (18) 2014

Publ. 31.12.2014

Prowadzenie akcji gaśniczych w pobliżu infrastruktury energetycznej

Fire Brygade Action near Energetics Infrastructure

mł. bryg. mgr inż. Radosław GAŁCZYŃSKI, dr inż. Józef Jacek ZAWODNIAK

s. 112 –115 DOI: 10.17274/AEZ.2014.18.10

Abstract

The paper identifies the problems associated with rescue operations conducted by the fire departments which are located near the energized power infrastructure. The specific training program conducted in order to develop proper procedures for cooperation between brigades and energy services is proposed.

Streszczenie

Wskazano problemy związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez jednostki straży pożarnej w pobliżu infrastruktury energetycznej znajdującej się pod napięciem. Zaproponowano program specjalnych ćwiczeń prowadzonych w celu wypracowania prawidłowych procedur współpracy jednostek straży pożarnej oraz służb energetycznych.

Keywords

fire brigade, rescue operations

Słowa kluczowe

Straż Pożarna, akcje ratownicze

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

 

  1. U stawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 12, poz. 68, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97). 
  2. T . Jopek, „Bezpieczeństwo ratowników podczas działań grożących porażeniem prądem elektrycznym”, Przegląd Pożarniczy 6/2012, s. 24-27. 
  3. M. Giera, Przepisy techniczno-budowlane. Uprawnienia budowlane dla elektryków, wyd. 5, Warszawa, Polcen 2008. 
  4. M. Zalesińska, Oświetlenie drogowe, Poradnik INPE dla elektryków, zeszyt nr 35, Wydawnictwo SEP-COSiW, Warszawa 2011. 
  5. Konsultacje: K. Kasprzak − pracownik Rejonowej Dystrybucji Ruchu w Mogilnie.