MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 5, Nr 4 (18) 2014

Publ. 31.12.2014

Wybrane zagadnienia projektowania pasywnych filtrów wyższych harmonicznych

Chosen Problems when Designing High Harmonic Passive Filters

prof. dr hab. inż. Zbigniew HANZELKA

s. 80 – 95 DOI: 10.17274/AEZ.2014.18.07

Abstract

In article have been presented chosen problems when designing high harmonic single-branch passive filters, which are still very popular in industrial implementation not only to improve power quality but in compensation of reactive power as well. Low price this type of filters should be taken for consideration too.

Streszczenie

W artykule przedstawiono problemy związane z projektowaniem i doborem filtru jednogałęziowego, który nadal jest atrakcyjnym rozwiązaniem w przemyśle ze względu na jego cenę. Filtr dobrze spełnia swoją rolę w układach służących do poprawy jakości energii oraz kompensacji mocy biernej.

Keywords

high harmonic filters, single-branch filter

Słowa kluczowe

filtry wyższych harmonicznych, filtr jednogałęziowy

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] R.W. Erickson: Fundamentals of power electronics. International Thomson Publishing 1997
[2] IEC 61642: 1997
[3] IEEE Tran. IA-12, 3, 1976, 232−254
[4] IEEE Trans. IA-26, 3, 1990, 483−488
[5] J.K. Phipps: A transfer function approach to harmonic filter design. IEEE Industry Applications Magazine, March/April 1997
[6] Power system harmonics. Power Technologies Inc., Program Reference Manual, 1989
[7] Wskazówki projektowania dotyczące ograniczenia odkształcenia i wahań napięcia w sieciach 110kV, SN i nn energetyki zawodowej: Instytut Energetyki, Warszawa 1987