MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 5, Nr 4 (18) 2014

Publ. 31.12.2014

Rozwiązania układów przekształtnikowych do zasilania statków z lądu

Solutions of Power Electronics Converter for the Shore - to - Ship Power Systems

prof. dr hab. inż. Ryszard STRZELECKI

s. 66 – 78 DOI: 10.17274/AEZ.2014.18.06

Abstract

The article presents a clearly formulated need for installing S2SP (Shore to Ship Power) systems, in particular SN systems, along with certain solutions of modern inverter systems used in therein. Requirements and basic configurations of S2SP systems are discussed, focusing in particular on capabilities of the S2SP system with DC distribution busbar. Moreover, on the basis of the executing assumptions for such a system, selected results of simulation tests have been presented for the case of power supply from the 6,6/11 kV network.

Streszczenie

W artykule poruszono tematykę zasilania statków zacumowanych w porcie z lądowej sieci elektroenergetycznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych konstrukcji przekształtników energoelektronicznych. Zaproponowano budowę sieci dystrybucyjnej prądu stałego, przewoźnej platformy zasilającej oraz zastosowanie zasobników energii.

Keywords

shore to ship power, multi-level converters, DC busbar, energy storage

Słowa kluczowe

falownik wielopoziomowy, zasilanie statków z lądu, szyny dystrybucyjne DC, magazynowanie energii

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] R. Strzelecki, G. Benysek, Z. Fedyczak, J. Bojarski, „Interline power flow controller-probabilistic approach”, IEEE 33rd Annual Power Electronics Specialists Conference PESC 2002. vol.2, 1037−1042, 2002.
[2] R. Strzelecki, M. Grabarek, „Udary mocy czynnej w okrętowych sieciach zasilających. Cz. I: Przegląd zagadnienia”, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 8, 7-9, 2014.
[3] R. Strzelecki, M. Grabarek, „Udary mocy czynnej w okrętowych sieciach zasilających. Cz. II: Metoda wyznaczania mocy kompensujących”, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 9, 19 − 21, 2014.
[4] R. Strzelecki, P. Szczepankowski, M. Parchomiuk, M. Grabarek, „Dwukierunkowy przekształtnik 4L-DC z aktywną regulacją napięć w obwodzie pośredniczącym”, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 88, nr 12a, 2012.
[5] R. Strzelecki, H. Supronowicz, Współczynnik mocy w systemach zasilania prądu przemiennego i metody jego poprawy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
[6] P. Mysiak, Wielopulsowe prostowniki diodowe z dławikami blokującymi wyższe harmoniczne prądu. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2010.
[7] K. Schenk, A. Pietkiewicz, „Novel low harmonic rectifier using 12-pulse inductive current splitter/merger”, 28th Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 978 − 985, 2013.