MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 5, Nr 3 (17) 2014

Publ. 30.11.2014

Praca prądnicowa bezrdzeniowej maszyny tarczowej z magnesami trwałymi

Coreless PM Axial-Flux Machine

dr inż. Piotr PAPLICKI

s. 24-30 DOI: 10.17274/AEZ.2014.17.02

Abstract

Paper presents the structure and features of a coreless permanent magnet axial-flux machine. Selected experimental results of the machine operating as a generator with maximum output power 2 kVA are reported. Moreover, in order to reduce the weight of the rotor of the machine the three-dimensional (3-D) modeling and optimizing procedure are shown

Streszczenie

W artykule opisano budowę oraz właściwości bezrdzeniowej maszyny tarczowej z magnesami trwałymi. Zostały pokazane wybrane wyniki badań eksperymentalnych maszyny pracującej jako prądnica o mocy wyjściowej do 2 kVA. Ponadto przedstawiono sposób modelowania 3D i optymalizowania konstrukcji maszyny w celu obniżenia masy wirnika

Keywords

axial-flux electrical machine, permanent magnets, generator, design, efficiency, optimization

Słowa kluczowe

maszyna tarczowa, magnesy, generator, projektowanie, sprawność, optymalizacja

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] T. Drabek, S. Latosiewicz "Zastosowanie układu Halbacha w bezrdzeniowych silnikach tarczowych", Przegląd Elektrotechniczny, R. 90, 2014, nr 1, str. 171-174.
[2] T. Glinka, E. Król, A. Białas, T. Wolnik "Silniki tarczowe z magnesami trwałymi jako napęd pojazdów wolnobieżnych/przegląd rozwiązań konstrukcyjnych", Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, 2012, nr 4, str. 81-85.
[3] T. Glinka, E. Król, T. Wolnik "Model polowy bezrdzeniowej maszyny tarczowej", Zeszyty Problemowe – Maszyny elektryczne, 2010, nr 86 , str. 187–190.
[4] M. Łukaniszyn, M. Jagieła, R. Wróbel "Komputerowe modelowanie bezszczotkowych silników tarczowych wzbudzanych magnesami trwałymi". Oficyna Wydawn. Politechniki Opolskiej, 2002.
[5] S. Wiak, H. Welfe, "Silniki tarczowe w napędach lekkich pojazdów elektrycznych", Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2001.
[6] P. Paplicki W. Futyma, K. Garecki "Bezrdzeniowy silnik tarczowy z magnesami do napędu pojazdu jednośladowego", Wiadomości Elektrotechniczne, nr 6, 2011, str. 27–29.
[7] A. Afonin, P. Paplicki "Configuration of disc-type permanent magnet motors", Proc. Of the 6th Inter. Conf. On Unconventional Electromechanical and Electrical Systems, UEES’ 04. Alushta, Ukraine, 2004, pp. 231–236.
[8] P. Paplicki "Configurations of slotless permanent magnet motors with counter-rotating rotors for ship propulsion drives", Przegląd Elektrotechniczny, R83, nr 11, (2007), pp. 121-123.
[9]. P. Paplicki "Modified concept of axial-flux permanent magnet machine with field weakening capability", Archives of Electrical Engineering. vol. 63, no. 2, (2014), pp. 177–185.
[10] B. Karolewski, P. Ludwiczak, T. Walszczuk "Budowa modelu prądnicy tarczowej", Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, nr 66, vol. 32/2012, str. 312–318.
[11] T. Wolnik, A. Białas "Modułowa bezrdzeniowa prądnica tarczowa", Przegląd Elektrotechniczny, R. 88, nr 11a 2012, str. 355–357. [12] A. Afonin, P. Szymczak "Silniki tarczowe z magnesami trwałymi", Przegląd Elektrotechniczny, nr 4/2008 str. 33–35.
[13] P. Cierzniewski "Bezrdzeniowy silnik tarczowy z magnesami trwałymi", Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, nr 77/2007 str. 161–166.
[14] P. Cierzniewski, P. Paplicki, M. Wardach "Zastosowanie materiałów SMC do podwyższenia momentu elektromagnetycznego w silnikach
tarczowych", Przegląd Elektrotechniczny, R84, nr 4, (2008), str. 27–29.
[15] M. Bonisławski "Sterowane obciążenie energoelektroniczne pomocne przy badaniu napędów elektrycznych", Prace Instytutu Elektrotechniki, wydanie 246, 2010, str. 85–96.
[16] P. Paplicki "Bezrdzeniowa maszyna tarczowa z magnesami trwałymi - modelowanie 3D”, Przegląd Elektrotechniczny, R 87, nr 11, (2011), str. 106–110.
[17] GOT-It, Actuator optimization, Technical Example, Cedrat 2011.