MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 4 Nr 3(13) 2013

Publ. 30.09.2013

Współistnienie układów TN oraz TT

Coexistence of TN and TT Systems

dr inż. Edward MUSIAŁ

s. 24-30 DOI:

Abstract

There is a need to connect the adjacent LV distribution networks for the purpose of emergency power supply or for the duration of maintenance and repair. If these networks are different, e.g. TN and TT, they may not always be directly connected. The paper presents possible solutions in several real situations indicated by readers.

Streszczenie

Dla celów zasilania awaryjnego albo na czas prac konserwacyjnych bądź remontowych zachodzi potrzeba łączenia sąsiadujących sieci niskiego napięcia. Jeżeli są to sieci o niejednakowym układzie, np. TN i TT, to łączenie bezpośrednie nie zawsze jest możliwe. Przedstawiono dopuszczalne rozwiązania w sytuacjach rzeczywistych, o które pytali czytelnicy.

Keywords

directly connecting LV distribution networks, TN system, TT system, protection against electric shock

Słowa kluczowe

bezpośrednie łączenie sieci rozdzielczych, układ TN, układ TT, ochrona przeciwporażeniowa

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/wspolistnienie-ukladow-tn-oraz-tt-bibliografia.php