MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 13, nr 1 (47) 2022

Publ. 29.06.2022

Przebieg temperatury powietrza w Polsce w latach 1931–2020. Zmiany antropogeniczne czy naturalne?

Air Temperature in Poland from 1931 to 2020. Are the Changes Anthropogenic or Natural?

prof. dr hab. Andrzej A. MARSZ, dr hab. Anna STYSZYŃSKA

s. 44-52 DOI: 10.17274/AEZ.2022.47.04

Abstract

The results of research into changes in annual air temperatures in Poland during the period 1931-2020 have been described in the paper. The results of the analysis indicate that the increase in temperature started after 1988, which corresponded to alterations in macrocirculation conditions due to changes in thermal state of North Atlantic Ocean. The conducted analyses of temperature increase show that natural variability factors are the main cause behind temperature variability, while the role of increased CO2 concentration in this process is marginal.

Streszczenie

Artykuł omawia wyniki badań nad zmianami rocznej temperatury powietrza na obszarze Polski w latach 1931-2020. Wyniki analizy wskazują, że wzrost temperatury nad Polską rozpoczął się dopiero po roku 1988, wraz ze zmianą warunków makrocyrkulacyjnych, wymuszonych przez zmianę stanu termicznego Atlantyku Północnego. Przeprowadzone analizy przyczyn wzrostu temperatury wykazują, że czynniki zmienności naturalnej stanowią główny czynnik kształtujący zmienność temperatury, natomiast rola wzrostu koncentracji CO2 jest w tym procesie marginalna.

Keywords

Poland, air temperature, change of climate, warming, internal variability of climactic system

Słowa kluczowe

Polska, temperatura powietrza, zmiana klimatu, ocieplenie, wewnętrzna zmienność systemu klimatycznego

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

W przygotowaniu