MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 12, nr 4 (46) 2021

Publ. 30.12.2021

Wytyczne w zakresie ochrony ptaków dla słupowych stacjach transformatorowych typu STS

Guidelines for the Protection of Birds from the Danger of STS Pole Transformer Stations

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK, prof. dr hab. Piotr TRYJANOWSKI

s. 28-33 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2021.46.03

Abstract

The paper presents selected issues related to the STS pole MV/LV transformer. Special attention is paid to accidental contact of animals, mostly birds with STS pole MV/LV transformer, and the risk of animals electrocution. Technical solutions increasing the safety of birds, which can be applied during the transformer station modernization or maintenance activities, have been presented.

Streszczenie

W artykule opisano wybrane zagadnienia związane ze słupowymi stacjami transformatorowymi SN/nn typu STS w aspekcie ochrony zwierząt, głównie ptaków, przed skutkami porażenia prądem elektrycznym. Przedstawiono propozycje rozwiązań technicznych, które mogą być zastosowane podczas przebudowy stacji lub prac eksploatacyjnych

Keywords

MV/LV transformer stations, bird protection, electrocution

Słowa kluczowe

stacje transformatorowe SN/nn, ochrona ptaków, porażenia prądem

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Słupowa stacja transformatorowa o napięciu 20 kV i mocy do 100 kVA, STS – 20/100, Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt Oddział w Poznaniu, 1970 r.,
[2] Słupowa stacja transformatorowa o napięciu 20 kV i mocy do 250 kVA, STSa – 20/250, Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt w Poznaniu, 1978 r.,
[3] Zawodniak J. J., Tryjanowski P., Brid protection in medium voltage lines with bare wires, Automatyka-Elektryka-Zakłócenia, DOI: 10.17274/AEZ.2020.40.02, s. 24-28,
[4] Catalogue: Tyco Electronics. Wildlife and asset protection products, selections guide, 2014 r.
[5] Katalog firmy Bezpol, Osprzęt do linii napowietrznych 110 kV, 220 kV, 400 kV, 2015 r.,
[6] Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN – przewody AFL-6 70 i 50 mm2 – układ przewodów trójkątny, PTPiREE, Poznań 2002 r.,
[7] K. L . Chrzan., Wysokonapięciowe ograniczniki przepięć, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003 r.,
[8] D. Duda, Z Gacek Z., Przepięcia w sieciach elektroenergetycznych i ochrona przed przepięciami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015 r.,
[9] J.J. Zawodniak, P. Tryjanowski , Ochrona ptaków poprzez zmiany w wyposażeniu słupów przelotowych linii średniego napięcia, AutomatykaElektryka-Zakłócenia, DOI:10.17274/AEZ.2019.35.03, s. 46-52,
[10] Katalog firmy Bezpol, Osprzęt transformatorowy i osłonowy izolacyjny, 2015 r.,