MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 1, Nr 1 (1) 2010

Publ. 01.09.2010

Zastosowania sieci bezprzewodowych w środowisku przemysłowym

Wireless network deployment in industrial environment

prof. dr hab. inż. Józef WOŹNIAK, mgr inż. Michał LEWCZUK, mgr inż. Krzysztof GIERŁOWSKI

s. 80-97 DOI:

Abstract

With growing presence of wireless networks in popular network systems and already high level of maturity of available standardized solutions we can also notice a significant rise of popularity of such solutions in industrial environment. The main advantage of migrating from classic, cable-based industrial networks to wireless technologies is their robustness and lack of strict dependence on cable infrastructure.

Streszczenie

Wraz z miniaturyzacją podstawowych układów elektronicznych wykorzystywanych do budowy sprzętu komputerowego, obserwujemy stałe i rosnące zainteresowanie sieciami komputerowymi, również w środowisku przemysłowym. Rozwój specjalizowanych architektur i protokołów wspierających procesy automatyzacji produkcji zainicjował na przełomie lat 70. i 80. rozwój architektur MAP (Manufacturing Automation Protocol), TOP (Technical and Office Protocol), oraz rozwiązań protokolarnych typu Token-Bus. Kolejne propozycje obejmowały szereg specjalizowanych sieci LAN (w tym również typu Field-Bus) opartych zarówno na rywalizacyjnych, jak i bezkolizyjnych metodach dostępu.

Keywords

wireless networks, automation, industrial networks, WiFi

Słowa kluczowe

transmisja bezprzewodowa, automatyka, sieci przemysłowe, WiFi

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/zastosowania-sieci-bezprzewodowych-w-rodowisku-przemysowym-bibliografia.php