MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 11, nr 2 (40) 2020

Publ. 30.06.2020

Rozważania dotyczące oznakowania infrastruktury podziemnej

Considerations on Marking of Underground Infrastructure

dr inż. Józef ZAWODNIAK

s. 68-70 DOI: 10.17274/AEZ.2020.40.05

Abstract

The article deals with issues related to the marking of underground network infrastructure by various managers in our country. The possibilities and threats related to the use of electromagnetic resonance markers for network marking have been presented.

Streszczenie

W artykule poruszono tematykę związaną z oznakowaniem podziemnej infrastruktury sieciowej przez różnych gestorów w naszym kraju. Przedstawiono możliwości i zagrożenia związane z zastosowania znaczników elektromagnetycznych rezonansowych do oznakowania sieci.

Keywords

underground infrastructure, safety

Słowa kluczowe

infrastruktura podziemna, bezpieczeństwo

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
[2] Zawodniak J., J., Uszkodzenia mechaniczne linii kablowych podczas eksploatacji, Automatyka Elektryka Zakłócenia, s. 34-41, DOI: 10.17274/AEZ.2016.25.03,
[3] Pawelec R., Zdunkiewicz-Jedynek D., Poradnik Jak pisać? Wydawnictwo Wilga Sp. z o.o, Warszawa 2007 r.,
[4] Wolańska E, i inni, „Jak pisać i redagować “ PWN, Warszawa 2009 r.,