MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 11, nr 2 (40) 2020

Publ. 30.06.2020

Źródła energii elektrycznej. Ważne pytania a dziwne odpowiedzi

Sources of Electric Energy. Important Questions and Strange Answers

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI

s. 16-23 DOI:

Abstract

The paper compiles, in a critical manner, various opinions that occur in the public domain in a debate on what sources should be used for production of electric energy, which is needed for normal operation of our technological civilization. The author does not express his own opinions in this matter but rather a form of amazement at some common views and their genesis.

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest nieco krytyczne zestawienie różnych opinii pojawiających się w przestrzeni publicznej w dyskusji na temat, z jakich źródeł winno się czerpać energię elektryczną, potrzebą do normalnego funkcjonowania naszej technicznej cywilizacji. Nie będąc w przedmiocie artykułu ekspertem, autor nie przedstawia własnych opinii, lecz raczej wyraża rodzaj pewnego zadziwienia różnymi na ten temat powszechnymi poglądami i ich genezą.

Keywords

Sources of Electric Energy, opinions

Słowa kluczowe

źródła energii elektrycznej, pytania

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] L.S. Czarnecki, “On some controversies on future sources of the electric energy”, Referat inauguracyjny na 4th International Conference on New Energy and Future Energy Systems, (NEFES 2019), Macau, China, 2019.
[2] L.S. Czarnecki, “What is wrong with the Budeanu concept of reactive and distortion powers and why it should be abandoned”, IEEE Trans. Instr. Meas., Vol. IM-36, No. 3, pp. 834-837, 1987.
[3] L.S. Czarnecki, “On some misinterpretations of the Instantaneous Reactive Power p-q Theory”, IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 19, No. 3, pp. 828-836, 2004.
[4] L.S. Czarnecki, “What is wrong with the Conservative Power Theory (CPT)”, Proc. of Int. Conf. on Applied and Theoretical Electr., ICATE, Craiova, Romania, 2016.
[5] T.R. Klinert, “Greenhouse Effect”, Seminarium, Ushuaia, Antarktyda, 2019.