MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 11, nr 1 (39) 2020

Publ. 31.03.2020

Modelling of Control Systems for Superheated Steam Temperature

Modelowanie układów regulacji temperatury pary przegrzanej

dr inż. Mariusz PAWLAK, inż. Cezary BOCIANIAK

s. 22-30 DOI: 10.17274/AEZ.2020.39.02

Abstract

Control system for superheated steam in power boiler is presented in the paper. The boiler is a controlled system of steam temperature, it is a complex assembly of elements termed steam superheaters. Properties of these elements are presented in the paper. The results of simulation tests carried out with a suggested model are given. Conclusions have been drawn and the course of further research has been determined on the basis of existing publications and authors’ own practice.

Streszczenie

Przedstawiono układ regulacji temperatury pary przegrzanej kotła energetycznego. Kocioł jako obiekt regulacji temperatury pary, przedstawia złożony układ elementów określanych jako przegrzewacze parowe, w artykule przedstawiono właściwości tych konstrukcji. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych, na wcześniej zaproponowanym modelu. Podsumowano badania i określono dalsze możliwe kierunki badań na podstawie własnych doświadczeń oraz przeglądu literatury.

Keywords

regulator, steam temperature, superheater, power unit, modelling

Słowa kluczowe

regulator, temperatura pary, przegrzewacz, blok energetyczny, modelowanie

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] M. Pawlik, F. Strzelczyk, „Elektrownie”, WNT, Warszawa, 2015,
[2] J. Rakowski, „Automatyka cieplnych urządzeń siłowni”, WNT, Warszawa, 1976,
[3] D. Holejko, W. Kościelny, „Automatyka procesów ciągłych”, OWPW, Warszawa, 2012,
[4] L. Trybus, „Regulatory wielofunkcyjne”, WNT, Warszawa, 1992,
[5] F. Strzelczyk, „Metody i przyrządy w pomiarach cieplno – energetycznych”, Łódź 1993,
[6] J. Liuand, C.W. Chan, “Neuro-Fuzzy Generalized Predictive Control of Boiler Steam Temperature”, IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 21, no. 4, December 2006,
[7] B. Swapan, “Steam Temperature and Boiler Controls”, Alternative & Renewable Energy, April 12, 2015,
[8] Y. Sato, M. Nomura, H. Matsumoto, M. Iioka, “Steam temperature prediction control for thermal power plant”, IEEE Trans. Power Apparatus and Systems PAS 103 (9) 2382-2387,1984.
[9] N. Nomura, Y. Sato, “Adaptive optimal control of steam temperature for thermal power plants”, IEEE Trans. Energy Conversion 4 (1), 25-33, 1989.
[10] D. Flynn, “Thermal Power Plant Simulation and Control”, The Institution of Electrical Engineers, London, UK, 2003.
[11] S.R. Valsalam, S. Anish, B.R. Singh, “Boiler modelling and optimal control of steam temperature in power plants”, in: IFAC International Symposium on Power Plants and Power Systems Control, Tampere, Finland, July 5-8, 2009.