MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 1, Nr 1 (1) 2010

Publ. 01.09.2010

O doskonaleniu infrastruktury sieciowej

The improvement of network infrastructure

prof. dr hab. inż. Jacek MALKO

s. 66-75 DOI:

Abstract

At the global scale the industry, state governments and non-governmental organizations predict the creation of new, high-tech electricity infrastructure. Intelligent solutions should provide more energy, more reliably and more effectively wherever and whenever it is necessary. These objectives can be achieved by making better use of the network and increasing the use of renewable resources.

Streszczenie

W wymiarze globalnym przemysł, rządy państwa i organizacje pozarządowe przewidują tworzenie nowej, zaawansowanej technicznie infrastruktury elektroenergetycznej. Inteligentne rozwiązania winny dostarczać więcej energii, w sposób bardziej niezawodny i z większą efektywnością wszędzie tam i kiedy jest na nią zapotrzebowanie. Cele te mogą być osiągnięte przez lepsze wykorzystanie sieci i większe wykorzystanie zasobów odnawialnych. Nadzieje na zeroenergetyczny (a ściślej: zeroelektryczny) rozwój gospodarki w skali świata i poszczególnych regionów są dalekie od spełnienia. Największa gospodarka światowa gospodarka USA zwiększała zapotrzebowanie na energię elektryczną w ostatnich przedkryzysowych dekadach średnio o 10% rocznie, podczas gdy inwestycje w infrastrukturę podążały w przeciwną stronę, zmniejszając się rocznie o 5%.

Keywords

smart grids , reliability, renewable resources

Słowa kluczowe

sieci elektroenergetyczne, sieci inteligentne, energia odnawialna, niezawodność

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/o-doskonaleniu-infrastruktury-sieciowej-bibliografia.php