MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 10, Nr 3 (37) 2019

Publ. 30.09.2019

Charakterystyki wyzwalania urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Time-Current Tripping Curves of Arc Fault Detection Devices

dr hab. inż. Stanisław CZAPP

s. 20-22 DOI:

Abstract

Tripping curves of arc fault detection devices, in accordance with PN-EN 62606 "General requirements for arc fault detection devices" have been presented in the paper. Consequently the most fundamental differences in AFDD tripping compared to circuit-breakers and residual current devices have been indicated

Streszczenie

Przedstawiono charakterystyki wyzwalania urządzeń do detekcji zwarć łukowych, zgodne z normą PN-EN 62606 „Wymagania ogólne dla urządzeń do detekcji zwarć łukowych”. Porównano je z charakterystykami wyłączników nadprądowych oraz różnicowoprądowych.

Keywords

low-voltage electrical installations, protection against fre, arc fault detection device (AFDD)

Słowa kluczowe

instalacje niskiego napięcia, ochrona przed pożarem, urządzenia do detekcji zwarć łukowych (AFDD)

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

1. PN-EN 62606:2014-05 (wersja angielska) Wymagania ogólne dla urządzeń do detekcji zwarć łukowych.
2. Czapp S.: Wymagania stawiane urządzeniom do detekcji zwarć łukowych w instalacjach niskiego. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 64, s. 9-12, Gdańsk 2019, DOI: 10.32016/1.64.01.
3. PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 (wersja polska) Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego