MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 1, Nr 1 (1) 2010

Publ. 01.09.2010

Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego

Power Theory of AC Electrical Circuits

dr inż. Andrzej FIRLIT

s. 46-56 DOI:

Abstract

Power theory of electrical circuits in its present state of the development is the product of a few generations of electrical engineers and scientists. It is commonly used in phrases such as ‘Fryze’s power theory’, ‘Instantaneous Reactive Power p-q Theory’, or ‘Currents’ Physical Components - CPC - based power theory’ and so on. In spite of the fact that more than hundred years have passed since the first questions about the power theory were asked, some answers are still debatable, however. This paper drafts the power theories as formulated by Budeanu, Fryze, Akagi and Czarnecki.

Streszczenie

Teoria mocy obwodów elektrycznych w jej obecnym kształcie jest wynikiem badań kilku pokoleń naukowców i inżynierów elektryków. Pojęcie teoria mocy często jest używane w takich zwrotach jak teoria mocy Fryzego, teoria mocy p-q, czy teoria składowych fizycznych prądu itp. W tym ujęciu oznacza zaproponowaną interpretację zjawisk energetycznych zachodzących w obwodach elektrycznych, definicje wielkości z nimi związanych oraz aparat matematyczny. Termin teoria mocy obwodów elektrycznych może być też rozumiany jako ogólny stan wiedzy o ich właściwościach energetycznych. W tym sensie byłby to zbiór prawdziwych stwierdzeń i interpretacji, definicji i równań opisujących te właściwości. Teoria mocy rozwija się z dwóch głównych powodów. Pierwszy ma charakter poznawczy w odniesieniu do obwodów elektrycznych teoria mocy poszukuje odpowiedzi na pytanie: dlaczego odbiornik o mocy czynnej wymaga zwykle źródła zasilania o mocy pozornej większej od mocy czynnej Pytanie to jest ściśle związane z potrzebą interpretacji zjawisk energetycznych w obwodach elektrycznych. Drugi z powodów ma charakter praktyczny, mianowicie, teoria mocy usiłuje odpowiedzieć na pytanie jak można zmniejszać moc pozorną źródła zasilania nie zmniejszając mocy czynnej odbiornika Te dwa, pozornie łatwe, pytania okazały się wyjątkowo trudne. Pomimo, że mija już ponad sto lat od postawienia pierwszych pytań teorii mocy, pewne odpowiedzi są wciąż dyskusyjne.

Keywords

power theory , Budeanu, Fryze, Akagi, Czarnecki

Słowa kluczowe

teoria mocy, Budeanu, Fryze, Akagi, Czarnecki

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/teorie-mocy-w-obwodach-prdu-przemiennego-dr-in-andrzej-firlit-bibliografia.php