MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 9, nr 4 (34) 2018

Publ. 31.12.2018

Rezonans i niektóre jego skutki w praktyce

Resonance and Some of its Effects in Practice

dr inż. Andrzej Jan SKIBA

s. 56-65 DOI:

Abstract

Ze zjawiskiem rezonansu spotykamy się często w praktyce zawodowej w momentach kiedy przynosi on również niepożądane skutki. Ulega uszkodzeniu izolacja, gdy płyną zbyt duże prądy powodujące przegrzanie i zniszczenie urządzenia. Szukając przyczyny awarii związanych z rezonansem należy pamiętać o podstawowych zasadach jego powstawania oraz tłumienia. Jest to bardzo istotne w dobie wzrastającej liczby odbiorników nieliniowych oraz urządzeń energoelektroniki

Streszczenie

Ze zjawiskiem rezonansu spotykamy się często w praktyce zawodowej w momentach kiedy przynosi on również niepożądane skutki. Ulega uszkodzeniu izolacja, gdy płyną zbyt duże prądy powodujące przegrzanie i zniszczenie urządzenia. Szukając przyczyny awarii związanych z rezonansem należy pamiętać o podstawowych zasadach jego powstawania oraz tłumienia. Jest to bardzo istotne w dobie wzrastającej liczby odbiorników nieliniowych oraz urządzeń energoelektroniki

Keywords

resonance

Słowa kluczowe

ferrorezonans

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] S. Bolkowski, „Elektrotechnika teoretyczna.” Tom 1. WNT Warszawa 1982.
[2] J. Warecki, „Zjawiska ferrorezonasowe w sieciach SN z przekladnikami napieciowymi” , AUTOMATYKA – ELEKTRYKA – ZAKLOCENIA vol. 9, nr 1 (31) 2018,; DOI: 10.17274/AEZ.2018.31.04 s.42-49