MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 9, nr 1 (31) 2018

Publ. 31.03.2018

Zjawiska ferrorezonasowe w sieciach SN z przekładnikami napięciowymi

Ferroresonant Phenomena in Medium Voltage Grids with Voltage Transformers

prof. dr hab. inż. Jurij WARECKI

s. 42-49 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2018.31.04

Abstract

The phenomenon of ferroresonance in the power grid has been known and described for many years. However, it is difficult to clearly determine this phenomenon due to its considerable sensitivity to even small changes in the network parameters. An electrical network with the same set of elements may result in more than one steady state of ferroresonance. Ferroresonance may occur in networks with isolated neutral point involving inductive voltage transformers and cause the transformers damage. The article presents the phenomenon of ferroresonance, conditions of its arising and fundamentals of its prevention or suppression.

Streszczenie

Zjawisko ferrorezonansu w sieci elektroenergetycznej jest znane i opisane od wielu lat. Trudno jednak jest jednoznacznie określić to zjawisko ze względu na jego znaczną wrażliwość na nawet niewielkie zmiany parametrów sieci. W sieci elektrycznej z tym samym zestawem elementów może wynikać więcej niż jeden stan ustalony ferrorezonansu. Ferrorezonans może wystąpić w sieciach z izolowanym punktem neutralnym z udziałem indukcyjnych przekładników napięciowych i powodować ich uszkodzenia. Artykuł
przedstawia zjawisko ferrorezonansu, warunki jego powstawania oraz podstawowe metody jego zapobiegania czy tłumienia.

Keywords

Ferroresonance, power grid, voltage transformer

Słowa kluczowe

Ferrorezonans, sieć elektryczna, przekładnik napięciowy.

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] J. Warecki, A. Jurahivski, J. Kens, A. Ravlyk, Z. Bahor, V.Romanyshyn, “Subharmonic resonance in 35kV power networks”, Technical Electrodynamics, No. 5, pp. 54-58, 1996. (ukr.)
[2] J. Warecki, Z. Bahor, “On conditions of existing and suppressing subharmonic oscillation in ungrounded networks”, Proc. of XV Int. Conf. “Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits”, Liege (Belgium), pp. 257-260, 1998.
[3] T.V. Craenenbroeck, D.V. Dommelen, and N. Janssens, "Damping circuit design for ferroresonance in floating power systems", European Transactions on Electrical Power, vol. 10, pp. 155-159, 2000.
[4] W. Piasecki, M. Florkowski, M. Fulczyk, P. Mahonen, and W. Nowak, "Mitigating Ferroresonance in Voltage Transformers in Ungrounded MV Networks", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 22, pp. 2362-2369, 2007
[5] M.R. Iravani, A.K.S. Chaudhary, W.J. Giewbrecht, I.E. Hassan, A.J.F. Keri, K.C. Lee, J.A. Martinez, A.S. Morched, B.A. Mork, M. Parniani, A. Sarshar, D. Shirmohammadi, R.A. Walling, D.A. Woodford, "Modeling and Analysis Guidelines for Slow Transients: Part III: The Study of Ferroresonance,"IEEE Trans. Power Delivery, vol. 15, no. 1, pp. 255-265, January 2000.
[6] R.G. Andrei and B.R. Halley, “Voltage transformer ferroresonance from an energy transfer standpoint,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 4, no. 3, pp. 1773–1778, 1989.
[7] VT Guard. Solution for Ferroresonance Elimination, 1VLC000031 - Rev 1, en 2011 04.21, http://www.abb.com
[8] Transformer type НАМИ-10.ИАЯК.671241.008 ТО. (rus.)
[9] A. Jurahivski, J. Kens, J. Warecki, H. Medynski, “Nonresonant voltage transformers for ungrounded power networks”, News of Energy Engineering, No .6, pp. 37-40, 2000. (ukr.)
[10] A. Jurahivski, A. Jacejko, R. Maslak, “Voltage transformer operating modes in ungrounded power networks”, Electroinform, No.1, pp.8-11, 2009. (ukr.)