MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 9, nr 1 (31) 2018

Publ. 31.03.2018

Procesy starzeniowe w izolacjach linii kablowej oraz napowietrznej o przewodach niepełnoizolowanych 

Ageing Processes in Insulation of Cable line and Over Head Cover Conductor Line

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK

s. 34-40 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2018.31.03

Abstract

The article presents selected problems related to ageing of polyethylene insulation in medium voltage cable power lines resulting from electrical phenomena occurring during network operation. Basic factors responsible for the ageing processes of the medium voltage cable insulation system are presented

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z procesem starzeniowym izolacji polietylenowej w elektroenergetycznych liniach kablowych średniego napięcia wynikającą ze zjawisk elektrycznych występujących w czasie eksploatacji sieci. Przedstawiono podstawowe czynniki odpowiedzialne za starzenie układu izolacyjnego kabli średniego napięcia.

Keywords

PAS, ageing process

Słowa kluczowe

PAS, starzenie izolacji

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] J. Zawodniak, „Mechaniczne uszkodzenia izolacji polietylenowej kabli SN oraz metody ich ograniczenia”, Automatyka Elektryka Zakłócenia, vol. 7. nr 2 (24) 2016, s. 20-29, DOI:10.17274/EAZ.2016.24.02,
[2] J. Zawodniak, „Uszkodzenia mechaniczne linii kablowych podczas eksploatacji”, Automatyka Elektryka Zakłócenia, vol. 7. Nr 3 (25) 2016, s. 34-41, DOI:10.17274/EAZ.2016.25.03,
[3] A. Rakowska, „Kryteria weryfikacji jakości polietylenu sieciowanego stosowanego jako izolacja kabli elektroenergetycznych”, Rozprawy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2000 r.
[4] J. Densley, “Ageing mechanisms and diagnostics for power cables – an overview”, IEEE Electrical Insulation Magazine, Vol. 17, No 1, January/February 2001, s. 14-22
[5] S.F. Chabira, M. Sebaa, Ch. Gsell, “Oxidation and crosslinking process during thermal aging of low-density polyethylene film”, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 124, Issue 6, s. 5200-5208, June 2012
[6] R. Bautz, F. Krahenbuhl, G. Wavre, “Use after laying test methods for evaluation of the ageing of MV cables”, International Conference JICABLE, June Versailles, 1991, s. 291-297
[7] I. Ligvay, C. Stancu, A. Cucos, “Degradation of power cables polyethylene insulation due to thermal cycling”, Journal of Sustainable Energy, Vo. II, No 3, September 2011, s. 6-11
[8] S. Katakai, K. Yahagi, “Effect of thermal aging on breakdown strength of polyethylene”, Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 24, 1985, s. 441-445
[9] S. Grzybowski, P. Zubielik, E. Kuffel, “Changes of thermoplastic PE cable insulation properties caused by the overload current”, IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 4, No. 3, s. 1507-1512
[10]L. Lamarre, D. Chinh, “Characteristic of medium voltage cable splices aged in service”, International Conference JICABLE, June Versailles, 1991, s. 298-304
[11]W. Skomudek, „Pomiary i analiza przepięć oraz ocena ich skutków w sieciach średniego i wysokiego napięcia”, wyd. 1, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, Warszawa, 2011 r.
[12] Norma PN-HD 629.1 S2:2006, Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV–Część 1: Kable o izolacji wytłaczane
[13]J. Zawodniak, „Wpływ warunków pracy linii kablowych w sieci na zmiany wybranych właściwości izolacji wytłaczanej – rozprawa”, promotor: prof. dr inż. inż. A. Rakowska, Politechnika Poznańska 2014 r.,
[14]R. Włodarski, J. Bucholc, „Linie kablowe bardzo wysokich napięć, projektowania i budowa”, wyd. 1, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1979 r.
[15]J. Rabek, „Współczesna wiedza o polimerach”, wyd. 1, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2008 r.
[16]Z. Wójcikiewicz, „Podstawy chemii, technologii i przetwórstwa polimerów”, wyd. 1, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2005 r.
[17]J. Jakubowski, „Podstawy teorii przepięć w układach elektroenergetycznych”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1968 r.,
[18]Cz. Królikowski, „Inżynieria łączeniowa obwodów elektroenergetycznych wielkich mocy”, wyd. 1, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1998