MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 8, nr 4 (30) 2017

Publ. 31.12.2017

Elektrownie geotermalne na świecie i w Polsce

Geothermal Power Plants in Poland and Worldwide

prof. dr hab. inż. Aleksander A. STACHEL, mgr inż. Gabriela SOŁTYSIK

s. 80-91 DOI:

Abstract

The important and expected way of using geothermal energy stored both in vapor and in hot underground water is using it to generate electricity. This is due to the convenient way of distribution and conversion of electrical current into other useful forms of energy. Currently, geothermal power plants are operating in 24 countries, based on different technical solution. These solutions are based on parameters of the obtained geothermal heat carrier. The state of geothermal electro energetic systems in the world, operational principals and possibilities of building geothermal power plants in Poland are characterized below.

Streszczenie

Ważnym i oczekiwanym sposobem wykorzystania energii geotermalnej zawartej zarówno w parze, jak i w przegrzanej (gorącej) wodzie pozyskiwanej z wnętrza Ziemi, jest jej użycie do wytwarzania energii elektrycznej. Wynika to przede wszystkim z dogodnego sposobu dystrybucji i przemianie prądu elektrycznego na inne użyteczne formy energii. Aktualnie elektrownie geotermalne działają w 24 krajach, pracując w oparciu o różne rozwiązania techniczne, wynikające z parametrów pozyskiwanego geotermalnego nośnika ciepła. Poniżej scharakteryzowano stan elektroenergetyki geotermalnej na świecie oraz omówiono zasady działania elektrowni geotermalnych, a także możliwości budowy tego typu instalacji w Polsce.

Keywords

geothermal powerplants

Słowa kluczowe

elektrownie geotermalne, geotermia

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] „Atlas wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce.”, (red.) W. Bujakowski, B. Tomaszewska. Kraków 2014.
[2] R. Bertani, “Geothermal power generation in the world 2005–2010.” [in:] Proceedings World Geo-thermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25–29.04.2010.
[3] R. Bertani, “Geothermal power generation in the world 2005–2014.” [in:] Proceedings World Geo-thermal Congress 2015, Melbourne, Australia, 19–25.04.2015.
[4] A. Borsukiewicz-Gozdur, „Efektywność pracy elektrowni geotermalnej z organicznym czynnikiem roboczym.”, Praca doktorska. Politechnika Szczecińska, 2008.
[5] M.Yu. Boyarski, A.I., Nikolski, M.B. Sapozhnikov, A.A. Shipkov, “Performance of working fluids in low-temperature vapor-turbine cycle.”, [in:] CD Proceedings of International Geothermal Workshop, Sochi, Russia 2003.
[6] G. Cappetti, P. Romagnoli, F. Sabatelli 2010, “Geothermal Power Generation in Italy 2005–2009 Update Report, Proceedings World Geothermal Congress 2010.”, Bali, Indonesia, 25–29 April 2010.
[7] R. Chodkiewicz, P. Hanausek, J. Porochacki, „Pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródła geotermalnego.”, Cieplne Maszyny Przepływowe, 2001, nr 120, s. 19–37.
[8] M. Dickson M. Fanelli, “Geothermal energy. Utilization and technology.”, London, Earthscan, 2003.
[9] R. DiPippo, “Geothermal power plants: principles, applications, case studies and environmental impact.”, Amsterdam, Elsevier, 2008.
[10] „Geothermie Unterhaching. Die umweltfreundliche, kommunale Energieversorgung der Zukunft.“, Materiały informacyjne. Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG.
[11] W. Nowak, A. Borsukiewicz-Gozdur, P. Klonowicz, A.A. Stachel i in., „Wstępne wyniki badań prototypowego układu minisiłowni z ORC zasilanej wodą o temperaturze 100°C.”, Przegląd Geologiczny, 2010, vol. 58, nr 7, s. 622–625.
[12] W. Nowak, R. Sobański, M. Kabat, T. Kujawa, „Systemy pozyskiwania i wykorzystania energii geotermicznej.”, Szczecin, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, 2002.
[13] W. Nowak, A.A. Stachel, A,A, Borsukiewicz-Gozdur, „Zastosowania odnawialnych źródeł energii.”, Szczecin, Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2008.
[14] A.A. Stachel, „Wykorzystanie energii wnętrza Ziemi.”, Wydawnictwo Uczelniane ZUT, 2013.
[15] Strona: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larderello_001.JPG, dostęp: 21.01.2018.
[16] Strona: http://icelandgeothermal.com/tag/top-geothermal-power-stations-in-iceland/, dostęp: 21.01.2018.