MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 5, Nr 2 (16) 2014

Publ. 30.06.2014

Przegląd konstrukcji maszyn elektrycznych tarczowych

Constructions Review of Axial Flux Electric Machines

prof. dr hab. inż. Tadeusz GLINKA, dr inż. Tomasz WOLNIK

s. 34-41 DOI: 10.17274/AEZ.2014.16.02

Abstract

This paper presents the constructions of three types of axial flux motors: DC with mechanical commutator, with electronic commutator and induction motor. Motors with electronic commutator has many constructional solutions. This article presents some of them.In recent year the axial flux induction motor is the subject of research and development in many Institutes all over the world. Also, Institute of Electrical Drives and Machines KOMEL has began to work on this subject, under a grant funded by the NCN

Streszczenie

W artykule przedstawiono konstrukcje trzech rodzajow silnikow tarczowych: prądu stałego z komutatorem mechanicznym, z komutatorem elektronicznym i indukcyjny. Silnik z komutatorem elektronicznym ma wiele rozwiązań konstrukcyjnych, w artykule przedstawiono kilka z nich. Silnik tarczowy indukcyjny w ostatnich latach jest przedmiotem badań i opracowań w ośrodkach badawczych na świecie, także w Instytucie Komel rozpoczęto prace na ten temat w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Keywords

Axial flux motors, motors with permanent magnet, induction motors

Słowa kluczowe

silniki tarczowe, silniki z magnesami trwałymi, silniki indukcyjne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] F. Caricch, F. Crescimbini, E. Santini: "Axial-flux electromagnetic differential induction motor. Electrical Machines and Drives"; 11–13 September 1995, Conference Publication No. 412,O IEEE, 1995.
[2] T. Glinka, M. Jakubiec: "Rozwiązania silników tarczowych", Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, 77 (2007), 243–249
[3] T. Glinka: "Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
[4] T. Glinka, E. Król, A. Białas, T. Wolnik: "Silniki tarczowe z magnesami trwałymi jako napęd pojazdów wolnobieżnych – przegląd rozwiązań konstrukcyjnych", Przegląd Elektrotechniczny, 3/2011, str. 1– 4.
[5] J. Gieras, R. Wang, R. Kamper: "Axial Flux Permanent Magnet Brushless Machines", Kluwer Academic Pulishers, Dordrecht/Boston/London 2004
[6] E. Mendrela, M. Łukaniszyn, K. Macek-Kamińska: "Tarczowe silniki prądu stałego z komutacją elektroniczną", Wydawnictwo Gnome PAN 2002
[7] M. Aydin, S. Huang , T.A. Lipo: "Low Noise and Smooth Torque Permanent Magnet Propulsion Motors: Comparison of Non-slotted and Slotted Radial and Axial Flux Topologies". IEEE International Aegean Electrical Machineand Power Electronic. Conference, Kusadasi-Turkey, 2001, pp. 1–8.
[8] A. Parviainen: "Design of Axial-Flux Permanent Magnet lowspeed machines and performance comparison between radial flux and axial –flux machines", Lappeenrannanteknillinenyliopisto, Digipaino 2005
[9] M. Valtonen, A. Parviainen, J. Pyrhönen: "Influence of the Air-Gap Length to the Performance of an Axial-Flux Induction Motor". Proceedings of the 2008 International Conference on Electrical Machines. IEEE.
[10] S. Wiak, S. Wiak, H. Welfle: "Silniki tarczowe w napędach lekkich pojazdów elektrycznych". Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2001.
[11] T. Wolnik: "Analiza porównawcza wybranych modeli silników tarczowych z magnesami trwałymi", Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, 1/2013, str. 239–245.