MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2, Nr 3 (5) 2011

Publ. 25.09.2011

Zasilanie i zabezpieczanie obwodów sterowniczych

Powering and Protecting Control Circuits

dr inż. Edward MUSIAŁ

s. 34-48 DOI:

Abstract

Obwody sterownicze, czyli obwody sterowania, regulacji, sygnalizacji, zabezpieczeń i pomiarów są przy projektowaniu analizowane ze względu na generowanie i detekcję oraz przenoszenie i przetwarzanie sygnałów, w tym złożone funkcje logiczne, jakie mogą spełniać. Wielu projektantów nie przykłada należytej uwagi do sposobu zasilania tych obwodów, ani do ich zabezpieczeń, niesłusznie uważając te problemy za błahe, dlatego że obwody sterownicze pracują przy niskich poziomach mocy. Kwestie te mają jednak duże znaczenie dla niezawodności obwodów sterowniczych, a tym samym dla niezawodności obsługiwanych przez nie urządzeń elektroenergetycznych, procesów technologicznych i innych obiektów, zwłaszcza wszelkich systemów bezpieczeństwa. Poniższe rozważania dotyczą - nadal bardzo rozpowszechnionych - obwodów sterowniczych wykorzystujących przekaźniki elektromagnetyczne, ale w dużym stopniu odnoszą się również do zasilania i zabezpieczania obwodów z wyposażeniem elektronicznym.

Streszczenie

Obwody sterownicze, czyli obwody sterowania, regulacji, sygnalizacji, zabezpieczeń i pomiarów są przy projektowaniu analizowane ze względu na generowanie i detekcję oraz przenoszenie i przetwarzanie sygnałów, w tym złożone funkcje logiczne, jakie mogą spełniać. Wielu projektantów nie przykłada należytej uwagi do sposobu zasilania tych obwodów, ani do ich zabezpieczeń, niesłusznie uważając te problemy za błahe, dlatego że obwody sterownicze pracują przy niskich poziomach mocy. Kwestie te mają jednak duże znaczenie dla niezawodności obwodów sterowniczych, a tym samym dla niezawodności obsługiwanych przez nie urządzeń elektroenergetycznych, procesów technologicznych i innych obiektów, zwłaszcza wszelkich systemów bezpieczeństwa. Poniższe rozważania dotyczą - nadal bardzo rozpowszechnionych - obwodów sterowniczych wykorzystujących przekaźniki elektromagnetyczne, ale w dużym stopniu odnoszą się również do zasilania i zabezpieczania obwodów z wyposażeniem elektronicznym.

Keywords

control transformer, control circuit, earth-faults, parasitic capacitances, short-circuit protection, identifying conductors, push-buttons

Słowa kluczowe

dobór transformatora, obwód sterowniczy, odporność na doziemienia, przechwyt pojemnościowy, zabezpieczenia zwarciowe, oznaczenia przewodów i przycisków

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Hering E.: Zum Erden von Steuerstromkreisen. Elektropraktiker, 1990, nr 2, s. 40-41.
[2] Heyder P., Gohlke K., Panten D.: Elektrische Ausrüstung von Maschinen. VDE Verlag, Berlin – Offenbach, 1999.
[3] Hörmann W.: Schutz von Steuertransformatoren und Steuerstromkreisen. Der Elektro- und Gebäudetechniker, 1997, nr 18, s. 1636-1637.
[4] PN-EN 60204-1:2006 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne (oryg.).
[5] PN-EN 60947-5-5:2002/A1:2005 (U) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze. Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej.
[6] PN-EN 61558-2-2:2001 Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych – Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów sterowniczych.
[7] DIN VDE 0100 Teil 725:1991-11 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V. Hilfsstromkreise.
[8] PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.