MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2, Nr 4 (6) 2011

Publ. 30.12.2011

Przypadek uderzenia pioruna w samochód osobowy

The case of the lightning strikes in the car

dr inż. Henryk BORYŃ

s. 81-83 DOI:

Abstract

The paper describes circumstances and effects of the lightning strikes in the car, which was driving along a metal barrier separating lanes of the road. Author indicates the principles of proper conduct to ensure the safety of a vehicle occupants in such situations.

Streszczenie

Opisano okoliczności i skutki uderzenia pioruna w samochód jadący wzdłuż metalowej bariery rozdzielającej jezdnie drogi. Wskazano zasady prawidłowego postępowania gwarantujące bezpieczeństwo pasażerom pojazdu w takich sytuacjach.

Keywords

lightning strike, car, safety

Słowa kluczowe

piorun, samochód, bezpieczeństwo

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Szpor S.: Ochrona odgromowa. Tom 3. Piorunochrony. WNT, Warszawa 1978
[2] Szpor S.: Historia jednego pioruna. Przegl. Elektrotech., s.162, 1951
[3] Szpor S.: Wypadek uderzenia pioruna w obiekt kamienny tuż obok i poniżej zwodu pionowego. Acta Technica Gedanensia, nr 2, 1963
[4] Szpor S.: Wypadek przedostania się napięcia 110 kV do budynku mieszkalnego. Energetyka, s. 194, 1974.
[5] Wojtas S., Olesz M.: Wpływ nowych rejestracji piorunowych na projektowanie ochrony odgromowej. SEP Oddział Gdańsk, Konf. Gdańskie Dni Elektryki’ 2010, Gdańsk, 2010.