MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 2(20) 2015

Publ. 30 czerwca 2015

Polskie doświadczenia w podziemnym zgazowaniu węgla – sposoby przeprowadzania oraz możliwości wykorzystania w praktyce

dr hab. inż. Krzysztof CYBULSKI, dr hab. inż. Eugeniusz KRAUSE, mgr inż. Robert HILDEBRANDT

Piezoelektryczne przetworniki elektromechaniczne

prof. dr hab. inż. Tadeusz GLINKA, dr inż. Roland RYNDZIONEK, mgr inż. Łukasz SIENKIEWICZ

Środowiskowe aspekty występowania, poszukiwania i eksploatacji gazu ziemnego z formacji łupkowych w Polsce

Małgorzata PRUSZKOWSKA-CACERES

Aspekty praktyczne wykonywania uziemień stanowisk słupowych z głowicami kablowymi

dr inż. Stanisław WOJTAS, dr inż. Józef Jacek ZAWODNIAK