MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Vol. 7, Nr 2(24) 2016

Publ. 30.06.2016

Measurement of Electric Power and Energy

s. 60–65 DOI: 10.17274/AEZ.2015.24.05

Abstract

Modern measurements of electric power and energy are conducted by instruments with convert and process digital signals. The paper specifies a general definition of power and energy for the purpose of measurement in the electrical power engineering, pointing to the structure of such instruments. In the description of properties of digital instruments the importance for modern measurement input circuits and interfaces has been highlighted.

Keywords

wattmeter, watthourmeter

Fig.

Bilbiography

[1] A. Bień: „Metrologia jakości energii elektrycznej w obszarze niskoczęstotliwościowych zaburzeń napięcia sieci”, AGH, Kraków 2003.

[2] A. Bień: „Systemy pomiarowe w elektroenergetyce”, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.

[3] L. Czarnecki: „Moce w obwodach elektrycznych z niesinusoidalnymi przebiegami prądów i napięć”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

[4] J. Łastowiecki: „Układy pomiarowe prądu w energoelektronice”, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2003.

[5] A. Wiszniewski: „Przekładniki w elektroenergetyce”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982.

[6] T. Zieliński: „Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów”, AGH, Kraków 2002.