MENU

prof. dr hab. inż. REBIZANT Waldemar

prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej (od 2012), autor ponad 200 publikacji, głównie z dziedziny automatyki elektroenergetycznej, współautor książki w j. angielskim pt. Digital Signal Processing in Power System Protection and Control (wyd. Springer), autor 10 patentów i kilku wniosków patentowych, otrzymał nagrodę Siemensa na najlepszą pracę doktorską (1996), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za "Wybitne Krajowe Osiągnięcie Naukowo-Techniczne" (1999), Nagrodę Wydziału IV PAN za habilitację (2008), doktorat honoris causa Uniwersytetu w Magdeburgu, Niemcy (2014) , Medal im. prof. K. Idaszewskiego za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich (2015), współpracuje aktywnie z wieloma partnerami przemysłowymi (Siemens, Areva, Schneider-Electric), był stypendystą Fundacji Humboldta (1999/2000), jest członkiem IEEE PES (Senior Member).