MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

vol. 11, nr 2 (40) 2020

Publ. 30.06.2020

Zagrożenie piorunowe pojazdów samochodowych i zasady postępowania przy ich użytkowaniu w czasie burzy

Henryk BORYN

s. 36-42 DOI: 10.17274/AEZ.2020.40.03

Abstract

The lightning hazard of motor vehicles in motion and during parking was analyzed. . Moreover, the circumstances and effects of a lightning stroke on a passenger car have been described. Principles of proper conduct have been indicated as well to guarantee the safety of vehicle passengers in such situations. Finally, the rules for the construction of lightning protection systems for trucks during their movement in open spaces and stopping at typical open car parks and makeshift car parks have been indicated.

Keywords

lightning strike, car, safety

Fig.

Bilbiography

[1] S. Szpor: „Ochrona odgromowa.” Tom 3. Piorunochrony. WNT, Warszawa 1978
[2] Z. Flisowski: „Technika wysokich napięć.” WNT, Warszawa 2005 – ISBN 83-204-3077-1.
[3] H. Boryń: „Przypadek uderzenia pioruna w samochód osobowy.” // W: E-pismo „Automatyka, Elektryka, Zaklocenia” Vol. 2, nr 4(6)/2011 – www.epismo-aez.pl
[4] PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Część 2: zarządzanie ryzykiem.
[5] PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Część 3: uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
[6] https://www.planeta.pl/ciekawostki/piorun-uderzyl-w-samochod
[7] https://nocar.pl/blog/burza-w-samochodzie
[8] https://autokult.pl/34061,uderzenie-pioruna-w-samochod
[9] https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2019-09-02/piorun-uderzyl-w-cysterne-z-lepikiem
[10] https://40ton.net/piorun-uderzyl-ciezarowke