MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

vol. 11, nr 2 (40) 2020

Publ. 30.06.2020

Ochrona ptaków w liniach średniego napięcia o przewodach gołych

Jozef J. ZAWODNIAK, Piotr TRYJANOWSKI

s. 24-28 DOI: 10.17274/AEZ.2020.40.02

Abstract

Some proposals for possible changes of equipment of medium voltage poles with bare wires, aimed at protection of birds, have been described in this paper. The guidelines for bird protection elaborated by ornithologists have also been mentioned. Moreover, feasible technical solutions are presented.

Keywords

medium voltage lines, birds protection

Fig.

Bilbiography

[1] P. Tryjanowski, J. Zawodniak: "Ochrona ptaków poprzez zmiany wyposażenia słupów przelotowych linii średniego napięcia.", Automatyka-Elektryka-Zakłócenia, DOI:10.17274/AEZ.2019.35.03, s. 46-52,
[2] Dixon, A., Rahman, M. L., Galtbalt, B., Bold, B., Davaasuren, B., Batbayar, N., & Sugarsaikhan, B. (2019). Mitigation techniques to reduce avian electrocution rates. Wildlife Society Bulletin, 43(3), 476-483.
[3] M. Maniakowski i inni.: "Wpływ napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, w tym również kolejowych sieci trakcyjnych, na ptaki.", Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2013 r.,
[4] Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN – przewody AFL-6 70 i 50 mm2 – układ przewodów trójkątny, PTPiREE, Poznań 2002 r.,
[5] Catalogue: "Tyco Electronics. Wildlife and asset protection products, selections guide.", 2014 r.
[6] Katalog firmy Bezpol: "Osprzęt do linii napowietrznych 110 kV, 220 kV, 400 kV, 2015 r.".