MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

vol. 11, nr 1 (39) 2020

Publ. 31.03.2020

Principles of Selection Surge Protection Device (SPD) in Medium Voltage Networks

Józef J. ZAWODNIAK, Wiesław PIEKARSKI, Mirosław GLISZCZYŃSKI

s. 44-53 DOI: 10.17274/AEZ.2020.39.03

Abstract

The article presents issues related to overvoltages arising in medium voltage networks and the selection of SPD. The principles of selection of SPD in medium voltage (MV) networks installed on poles with cable terminations are presented. While selecting continuous operating voltage, the operation of the neutral point for the MV network has been taken into consideration as well.

Keywords

medium voltage lines, overvoltage

Fig.

Bilbiography

[1] Norma PN-HD 620 S2: 2010 Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie.
[2] D. Duda, Z. Gacek: „Przepięcia w sieciach elektroenergetycznych i ochrona przed przepięciami.” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015 r.
[3] Z. Gacek: „Technika wysokich napięć. Izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce. Przepięcia i ochrona przed przepięciami.”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999 r.
[4] W. Hoppel: „Sieci średniego napięcia. Automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń.”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2017 r.
[5] E. Anderson, E. Jasiński, I. Komorowska, J. Kulikowski, A. Piłatowicz: „Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć.”, PTPIREE, Poznań 2005 r.
[6] Norma PN-HD 629.1 S2:2006 Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV – Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej.
[7] W. Skomudek: „Pomiary i analiza przepięć oraz ocena ich skutków w sieciach średniego i wysokiego napięcia.”, COSIW, Warszawa 2011 r.
[8] Album linii napowietrznych średniego napięcia 15 ÷ 20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50 ÷ 120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych", Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań 2017 r.
[9] Apator: Katalog „Ograniczniki niskich i średnich napięć, 2017 r.
[10] Norma PN-EN 60099-4:2015-01 Ograniczniki przepięć – Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego.