MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Vol. 2, Nr 2 (4) 2011

Publ. 08.05.2011

Shielding and Protection of Equipment- Requirements and Tests

s. 34-43 DOI:

Abstract

The article discusses the problem of testing the effectiveness of shielding equipment. A review of standards and normative documents concerning radiated electromagnetic limits disturbances and their measurement methodology was conducted. The requirements for shielding attenuation structures (NO-06-A501, NO-06-A201, IEEE 299) in the context of reducing electromagnetic radiated disturbances, as well as protection against access to classified information were described.

Keywords

shielding, protection, disturbances, electromagnetic environment

Fig.

Bilbiography

[1] Namiotko R., Dymarkowski K., Katulski R.J.: Badania tłumienności struktur ekranujących w
okrętowym środowisku elektromagnetycznym, V Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej, Wrocław 2005.
[2] Katulski R.J., Namiotko R.: Ulot informacji w środowisku elektromagnetycznym, Zeszyty
Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, seria: Technologie Informacyjne, 6/2005.
[3] Dymarkowski K., Obrochta W., Namiotko R.: Technika obniżania emisyjności pola
elektromagnetycznego urządzeń komputerowych. Mat. Konf., IX Sympozjum Wojskowej Techniki Morskiej, Gdynia 2003.
[4] STANAG 4557 EM SHIELDIG: Methods Of Standard Attenuation Measurements for Naval Enclosures.
[5] NO-06-A501 Kompatybilność elektromagnetyczna – Metody badania tłumienności obiektów ekranujących.
[6] NO-06-A201 Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania na tłumienność obiektów ekranujących.
[7] IEEE 299 Standard Method for Measuring the Effectiveness of Electromagnetic of Shielding Enclosures.
[8] EN 61000-4-21 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-21: Testing and measurement techniques – Reverberation chamber test methods.
[9] PN-CISPR 16-2 Kompatybilność elektromagnetyczna, Wymagania dotyczące urządzeń i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych i odporności na zaburzenia radioelektryczne.
[10] IEC 61000-5-2 Installation & mitigation guidelines.