MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Vol. 6, Nr 2 (20) 2015

Publ. 30.12.2015

Piezoelectric Electromechanical Transducers

s. 6-20 DOI: 10.17274/AEZ.2015.20.01

Abstract

Piezoelectric crystals in the electric field vibrate. The amplitude of the vibrations is highest when the frequency is resonant.

For the construction of electromechanical transducers piezoceramic elements are being used, which have a high efficiency of conversion

of electrical energy into vibrations energy.

Keywords

Piezoelectric elements mechanical vibrations, piezoelectric motors

Fig.

Bilbiography

[1] T. Glinka, W. Dobrociński: Wykorzystanie piezoceramiki do budowy przetworników elektromechanicznych. Śląskie Wiadomości Elektryczne,

ISSN 1506-5758. Nr 5/2000. Str. 3-5.

[2] T. Glinka, W. Dobrociński: Modele fizyczne silników piezoceramicznych. Śląskie Wiadomości Elektryczne, ISSN 1506-5758. Nr 6/2000.

Str. 3-5.

[3] T. Glinka, W. Dobrociński: Mikroprocesorowy generator napięcia sinusoidalnego przeznaczony do zasilania silnika piezoelektrycznego.

Śląskie Wiadomości Elektryczne ISSN 1506-5758. Nr 1/2001. Str. 10-15.

[4] B. Kulesz, A. Sikora: Modele silników piezoelektrycznych o ruchu liniowym i obrotowym. Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe.

ISSN 0239-3646 Nr 4/2015. Str. 95-100.

[5] R. Ryndzionek, J-F. Rouchon, M. Ronkowski: Koncepcja, realizacja i analiza nowego typu silnika piezoelektrycznego o strukturze

wielokomórkowej. Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe. ISSN 0239-3646 Nr 100/4/2013. Str. 77-82.

[6] R. Ryndzionek, M. Michna, J-F. Rouchon, M. Ronkowski: Wybrane wyniki badań prototypu wielokomórkowego silnika piezoelektrycznego.

Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe. ISSN 0239-3646 Nr 4/2015. Str. 143-148.

[7] T. Sashida, T. Kenjo: An introduction to ultrasonic motors. Oxford, Clarendon Press, 1993. http://happyzaka.mhs.narotama.ac.id/files/2014/01/

ultrasonic-motor-300x278.jpg

[8] Jean-Francois Rouchon, Dominique Harribey, Duc-Hoan Tran, Roland Ryndzionek, Łukasz Sienkiewicz, Mieczysław Ronkowski, Michal

Michna, Grzegorz Kostro: "Assembling and testing of hybrid piezoelectric motor based on electroactive lubrication principle," Archives of

Electrical Engineering, no. 62, pp. 237-250, 2013.

[9] Rouchon, J-F, and Jacob, P.: ‘Structure de moteur pas à pas de type chenille’. Patent 2948244, 2011.