MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Vol. 2, Nr 2 (4) 2011

Publ. 08.05.2011

Energy generation in micronetworks

s. 76-83 DOI:

Abstract

Electricity generation from renewable sources, particularly those considered to be the most attractive from the point of view of wind and solar electricity, faces many difficulties. The primary one is instability and unpredictability of the production. These features make it difficult, and sometimes impossible, to use these sources for several reasons, among others: the necessity to have 100% reserve source of power, energy quality problems, high-risk investment. Keywords: micronetworks, renewable sources, solar electricity,

Keywords

micronetworks, renewable sources, solar electricity

Fig.

Bilbiography

[1] Bauer S. J. et al.: Sandia assists with mine assessment, 2001 http://www.sandia.gov/media/NewsRel/NR2001/norton.htm
[2] Biczel P.: Optymalne wykorzystanie pierwotnych nośników energii na przykładzie hybrydowej elektrowni słonecznej z ogniwami paliwowymi. Rozprawa doktorska. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny. Warszawa, 17.12.2003
[3] Biczel P., Jemiołek P., Kowalczyk P.: Hybrydowy układ wytwarzania elektrownia słoneczna – elektrownia z ogniwem paliwowym.
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce” APE’07. Jurata 13-15.06.2007
[4] Biczel P., Sadowski A.: Dystrybucja energii prądem stałym. X Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne urządzenia zasilające w elektroenergetyce”. Zakopane, 14-16,03,2007
[5] Description Wind Generator Station AeroCraft 502 / 752 / 752 NE / 1002H „turbo“. Gödecke Energie- und Antriebstechnik GmbH. http:// www.aerocraft.de
[6] Development of a Distance Learning Training Structure on the Design & Operation of Hybrid Power Systems
[7] HYPOS-DILETR. HYPOS-DL Designers Course Material, http://www.hypos-dl.info http://www.ien.pw.edu.pl/EIG/hypos.html
[8] Dmowski A., Kras B., Sokołowski A., Szczupak M.: Hybrydowa elektrownia słoneczno-wiatrowa; Konferencja Ogólnopolskie Forum
Odnawialnych Źródeł Energii‘98, Gdańsk 06-08.10.1998
[9] Paska J., Biczel P.: DC Voltage Microgrid in The Distributed Generation. 4th International Workshop Compatibility in Power Electronics CPE 2005. Gdańsk, Poland, 1-3.07.2005
[10] Sauer D.U.: Storage technologies for autonomous power supply systems. Technology Seminar INTERSOLAR, Freiburg, 28.06.2002
[11] Styczyński Z., Bucholz Z.: Planowanie i eksploatacja sieci elektroenergetycznych z generacją rozproszoną i zasobnikami energii. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna “Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce”. Elektrownia Kozienice S.A. Świerże Górne 10 – 12 marca 2004.