MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2, Nr 4 (6) 2011

Publ. 30.12.2011

Porównanie jakości pracy trzech algorytmów typu PID: liniowego, rozmytego i neuronowego

Comparison analysis of three PID-type algorithms: LINEAR, FUZZY and NEURAL

dr inż. Mirosław TOMERA

s. 59-77 DOI:

Abstract

The article describes the three algorithms which are based on the structure of the classical PID controller: the linear controller, the fuzzy controller and the neural network controller. The operation quality of control systems with those controllers was evaluated at the laboratory station during the tests involving a two-tank cascade.

Streszczenie

W pracy opisane i przebadane zostały trzy regulatory wykorzystujące strukturę klasycznego regulatora PID: liniowy, rozmyty i neuronowy. Ocena jakości pracy układów sterowania z tymi regulatorami przeprowadzona została na stanowisku laboratoryjnym w układzie sterowania poziomem wody w kaskadzie dwóch zbiorników.

Keywords

linear controller, fuzzy controller, neural network controller

Słowa kluczowe

regulator PID, sterowanie liniowe, sterowanie rozmyte, sterowanie neuronowe

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Bobal V., Chalupa P., (2001), New modification of MATLAB-toolbox for CAD of adaptive controllers. Sborník prispevku rocniku konference MATLAB 2001, pp. 30-35.
[2] Brzózka J., (2002), Regulatory cyfrowe w automatyce, Wydawnictwo Mikom.
[3] Kaczmarczyk M. (2009), Komputerowy układ sterowania poziomem wody w kaskadzie dwóch zbiorników, Praca inżynierska, Akademia Morska, Gdynia, 2009.
[4] Passino K.M., Yurkovich S., Fuzzy Control, Addison Wesley Longman, Inc., 1998
[5] Passino K.M., Biomimicry for Optimization, Control, and Automation, Springer, 2004.
[6] Osowski S., Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
[7] Piegat A., Modelowanie i sterowanie rozmyte, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 1999.