MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2, Nr 4 (6) 2011

Publ. 30.12.2011

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach średniego napięcia. Aktualny stan normalizacji

Earthing of medium voltage power installations - current state of standardization

dr inż. Edward MUSIAŁ

s. 29-49 DOI:

Abstract

The paper specifies the requirements for the design and erection of earthing systems in electrical installations with nominal voltage above 1 kV up to 60 kV at 50 Hz. The impact of different neutral grounding systems in MV networks for the design of protective earthing is presented. Recently established two new PN standards have introduced many changes in this area. They are explained in the annex update.

Streszczenie

Nawet elektryk, którego zainteresowania, kompetencje i działalność zawodowa ograniczają się do instalacji i urządzeń niskiego napięcia, powinien mieć pewną wiedzę o normalnych i zakłóceniowych stanach pracy urządzeń wysokiego napięcia, zwłaszcza sieci i urządzeń średniego napięcia, bo jedne i drugie urządzenia są powiązane ze sobą w stacjach SN/nn. Tą drogą pewne oddziaływania wzajemne są nieuniknione, a dotykają one przede wszystkim mniej odpornych urządzeń niskiego napięcia. W urządzeniach wysokiego napięcia nieco inne są kryteria oceny skuteczności ochrony, a ochrona dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu) polega przede wszystkim na stosowaniu uziemień ochronnych. Rezystancja uziemienia ma drugorzędne znaczenie, a sprawą pierwszoplanową staje się takie ukształtowanie rozkładu potencjału na powierzchni ziemi, aby utrzymać wartości napięć dotykowych rażeniowych poniżej największej dopuszczalnej granicy, uzależnionej od czasu trwania zwarcia doziemnego. Im wyższe napięcie znamionowe urządzeń, tym problematyka staje się bardziej złożona a ochrona - bardziej kosztowna. O ile jednak w urządzeniach najwyższych napięć punkt neutralny jest zawsze skutecznie uziemiony, w celu zmniejszenia kosztu izolacji doziemnej, o tyle w urządzeniach średnich napięć sposób uziemienia punktu neutralnego można wybierać z szerokiej gamy możliwości i również w ten sposób wpływać na rozwiązanie ochrony przeciwporażeniowej. Ta okoliczność sprawia, że ciekawych i niełatwych problemów ochrony na poziomie średnich napięć nie brakuje.

Keywords

medium voltage power installations, earthing, standardization

Słowa kluczowe

urządzenia elektroenergetyczne średniego napięcia, uziemienia, normalizacja

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Campoccia A., Mineo L., Zizzo G.: A method to evaluate voltages to earth during an earth fault in an HV network in a system of interconnected earth electrodes of MV/LV substations. IEEE Trans. Power Delivery, 2008, No. 4.
[2] Desmedt M., Hoeffelman J., Halkin D.: Use of a global earthing system to implement the safety requirements for protecting against indirect contacts in HV
systems. CIRED 2001, Conference Publication No. 482.
[3] Jabłoński W.: Ocena skuteczności uziemienia stacji elektroenergetycznych SN/nn
podczas zwarć doziemnych - mity i rzeczywistość. Miesięcznik SEP „Informacje o
normach i przepisach elektrycznych”, nr 107 (sierpień 2008).
[4] IEEE Std 80-2000. IEEE Guide for safety in AC substation grounding. New York, 2000.
[5] Central Networks Earthing Manual. Section E1. Scope, references & definitions. London, 2007.
[6] EEA Guide to power system earthing practice. MEL-R168 Rev 10. Electricity Engineers Association of New Zealand, June 2008.
[7] EG-0 Power system earthing guide. Part 1: Management principles. Draft – August 2009. Energy Networks Association, Australia.
[8] Spécification technique HN 52-S-25: Impédances de compensation pour la mise à la terre du neutre des réseaux HTA aériens et mixtes. EdF, Centre de Normalisation, 2001.
[9] IEC TS 60479-1:2005 Effects of current on human beings and livestock - Part 1: General aspects.
[10] prEN 50179:1994 Erection of electrical power installations in systems with nominal voltages above 1 kV a.c.
[11] HD 637 S1:1999 Power installations exceeding 1 kV a.c.
[12] PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.
[13] IEC 61936-1:2002 (Edition 1) Power installations exceeding 1 kV a.c. - Part 1: Common rules.
[14] RDIS IEC 61936-1:2010 (Edition 2) Power installations exceeding 1 kV a.c. - Part 1: Common rules (przewidywana data publikacji normy: sierpień 2010).
[15] prIEC 61936-2 Power installations exceeding 1 kV a.c. - Part 2: Particular requirements for transmission and distribution installations.
[16] prIEC 62632-1 Power installations exceeding 1,5 kV d.c. - Part 1: Common rules.
[17] N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.