MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2, Nr 4 (6) 2011

Publ. 30.12.2011

Wpływ elektrowni jądrowej na otoczenie

Influence of a Power Plant on the Environment

dr inż. Grzegorz JEZIERSKI

s. 9-16 DOI:

Abstract

The article describes the advantages of nuclear plants and the threats of radiation during its exploitation and aftewards.

Streszczenie

W artykule przedstawiono pozytywne strony elektrowni jądrowej oraz zagrożenia związane z promieniowaniem radioaktywnym podczas eksploatacji oraz po jej zakończeniu.

Keywords

nuclear plant, radiation, radioactive waste

Słowa kluczowe

reaktor jądrowy, promieniowanie jonizujące, odpady promieniotwórcze.

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Materiały informacyjne Uranium Information Centre
[2] Wot Notes – Scottish Nuclear, East Kilbride, 1996 r.
[3] Radiation, Doses, Effects, Risk – United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 1985 r.
[4] Les centrales nucleaires dans le monde, CEA, Saclay, 2002 r.
[5]. Olof Sandstršm - Environmental Monitoring at the Forsmark Nuclear Power Plant, National Swedish Environmental, Protection Board
REPORT 3868, 1991r.
[6] Celiński Zdzisław, Strupczewski Andrzej – Podstawy energetyki Jądrowej, WNT, Warszawa 1984 r.
[7]. Nuclear Europe Worldscan, ENS, Berno, Szwajcaria (1996-2002)
[8] Nuclear Power in Sweden, SwedPower, Stockholm 1991 r.
[9] http://www.sellafieldsites.com/
[10] www.sandia.gov