MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 5, Nr 2 (16) 2014

Publ. 30.06.2014

Hałaśliwość silników asynchronicznych – podstawy nowych hipotez

Noisiness of Asynchronous Motors - Basis for New Hypotheses

dr hab. inż. Dariusz R. KARKOSIŃSKI

s. 8-32 DOI: 10.17274/AEZ.2014.16.01

Abstract

Article brings to the attention at the noise emitted by asynchronous motors. Through research performed with acoustic spectral analysis the causal relationships for vibrations and noise for network and converter fed motor have been identified. Based on the determined directional characteristics of the motor sound pressure it has been hypothesized that the end shields emit similar amount of noise as the frame does

Streszczenie

Artykuł zwraca uwagę na hałas emitowany przez tarcze łożyskowe silników asynchronicznych. Poprzez wykonane badania akustyczne z analizami widmowymi określono związki przyczynowo-skutkowe powstawania drgań i hałasu przy zasilaniu sieciowym i przekształtnikowym. Na podstawie wyznaczonych charakterystyk kierunkowych ciśnienia akustycznego silników sformułowano hipotezę, że tarcze łożyskowe emitują równie duży hałas jak kadłub silnika.

Keywords

asynchronous motor, vibrations, acoustic noise, spectrum

Słowa kluczowe

silnik asynchroniczny, drgania, hałas, widmo

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] J. BURMESTER: "Probleme bei der geräuscharmen Belüftung von kleinen, oberflächengekühlten elektrischen Maschinen". Siemens-Zeitschrift 1975, Bd. 49 Heft 2, s. 103−108
[2] C. CEMPEL: "Wibroakustyka stosowana", PWN, Warszawa 1989
[3] S.C. CHANG: "Electrical noise in small electrical motors. IEE Conf. Proc. Eighth International" Conference on Electrical Machines and Drives, Sept. 1997, s. 391−395
[4] F.T. CHAPMAN: "The Production of Noise and Vibration by Certain Squirrel-Cage Induction Motors". J.A.I.E.E., vol. 6, 1922, s. 39
[5] K. DELAERE, J. FRANSEN, K. HAMEYER, R. BELMANS: "Manufacturing tolerances as a cause for audible noise of induction motors". Vibrations and Acoustic Noise of Electric Machinery VANEM’1998, Bethune 23−27 May 1998, France, s. 9−23
[6] A.J. ELLISON, C.J. MOORE: "Acoustic-noise and vibration of rotating electrical machinesv. Proc. IEE, 1968, vol. 115, no. 1, s. 1633−1640
[7] A.J. ELLISON, S.J. YANG: "Effects of Rotor Eccentricity on Acoustic Noise from Induction Machines". Power Record 1971, vol. 118, no. 1, s. 185−190
[8] P. FRANCOISE: "The generation of noise and response of the structure in asynchronous motors, particularly as far as the flow is concerned". Appl .Acoust. 1970, no. 3, s. 23−45
[9] F. GIESLER, PH.K. SATTLER: "Magnetic noise of induction machines by inverter supply". Proc. of ICEM’88, Pisa (Italy), s. 6111−616
[10] V. HAMATA: "The influence of converter supply upon noise of induction machines". Acta Technica 1983, vol. 28, no 5, s. 11−15
[11] G. HÜBNER: "Über Radiallüfter Gehräusche". Kampf dem Lärm Nr 7, 1966 , s. 42−45
[12] H. JORDAN: "Geräuscharme Elektromotoren". V. Girardet, Essen 1950
[13] H. JORDAN, P. LAX: "Über die Wirkung von Exzentrizitäten und Sättigungserscheinungen auf den Körper − und Luftschall von Drehstrom- Asynchronmotoren". AEG Mitteilungen 1954, Bd.44, H11/12, s. 423−426
[14] D. KARKOSINSKI: "Determination of production reasons of vibration and noise scattering of mass-produced induction motor". Electric Machines and Power Systems, vol. 23, no. 3, May 1995, s. 319−328 [15] D. KARKOSINSKI: "Manufacturing tolerances in the shaking vibration level calculation of low-power induction motors with elastic
foundation". 3rd International Seminar on Vibration and Acoustic Noise of Electric Machinery VANEM 2002, 17−18 October, Łódź , s. 37−40
[16] D. KARKOSINSKI: "The technological scattering of sound power level for induction motors fed by inverter. Kongres liderów przemysłu i nauki. Światowe targi innowacji technicznych". Seminarium Unesco- Unispar ENGIN'96, Łódź, 22−24 października 1996, s. 145−148
[17] D. KARKOSINSKI: "Zjawiska wibroakustyczne w asynchronicznych silnikach klatkowych", Politechnika Gdańska, Monografie nr 69, Gdańsk 2006
[18] S. KWAŚNICKI: "Hałas magnetyczny silników indukcyjnych trójfazowych klatkowych". Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych „Komel”, Katowice 1998
[19] B. ŁĄCZKOWSKI: "Wibroakustyka maszyn i urządzeń". PWN, Warszawa 1983
[20] W.C. LO, C.C. CHAN, Z.Q. ZHU, L. XU, D. HOWE, K.T. CHAU: "Acoustic noise radiated by PWM-Controlled Induction Machine Drives". IEEE Transaction on Industrial Electronics, vol. 47, no. 4, August 2000, s. 880−889
[21] I. RAMESOHL, C. KAEHLER, G. HENNEBERGER: "Influencing factors on acoustical simulations including manufacturing tolerances and numerical strategies". EMD’99, Proceedings of the Ninth International Conference on Electrical Machines and Drives, Canterbury 1999, s. 142−146
[22] E. ROSENBERG: "Einseitiger magnetischer Zug in elektrischen. Elektrotechn". u. Masch.-Bau. 1917 (35), H. 44, 45, s. 525−531, 539−546
[23] P.G. SPERLING: "Elektromagnetisch erzeuge mechanische Schwingungen und Geräusche in elektrischen Maschinen". Siemens − Z. 1974, Bd.48, s. 106−113
[24] W. STIEL: "Experimentelle Untersuchung der Drehmomentverhältnisse mit Kurzschlussrotoren verschiedener Stabzahl". Forschungsarbeitknauf dem Gebiete des Ingenieurwesens 1919, H. 212
[25] I.D. ŠUBOV: "Šum i vibracija èlektričeskich mašin", Energija, Leningrad 1974
[26] P.L. TÍMÁR, A. FAZEKAS, J. KISS, A. MIKLÓS, S.J. YANG: "Noise and Vibration of Electrical Machines". Akadémiai Kiadó, Budapest 1989
[27] S.P. VERMA, R.S. GIRGIS: "Resonance frequencies of electrical machine stators having encased construction". IEEE P. A. and S. 1973, vol. 92, no. 5, s. 1577−1585
[28] S.J. YANG: "Low-noise electrical motors". Clarendon Press, Oxford 1981
[29] I. ZAVADIL, E. ONDRUŠKA: "The influence on the ventilation system on the operating noise of electrical machines". Elektrotechnicky Obzor, 1968, vol. 57, no. 10, s. 583−588