MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 1 (7) 2012

Publ. 30.03.2012

Prądy indukowane w metalowych powłokach kabli średniego napięcia

Induced currents in metallic cable coating of medium voltage lines

dr inż. Henryk BORYŃ, dr inż. Stanisław WOJTAS

s. 56-61 DOI:

Abstract

The research results of voltages and currents induced in metallic cables coatings by their core load currents have been presented. The studies have been conducted for single core polyethylene insulated medium voltage cables. Such cables are used for three-phase cablelines in power systems. It has been stated that the recorded results of currents and voltages depend heavily on a cable configuration in apower line. Some practical suggestions useful while designing and using cable lines have been proposed.

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań napięć i prądĂłw indukowanych przez prąd obciążenia żyły roboczej w metalowych powłokach jednożyłowych kabli energetycznych średniego napięcia o rĂłżnych konstrukcjach rdzenia i żyły powrotnej. Stwierdzono, że badane wielkości są w istotny sposĂłb związane z konstrukcją kabla. W niekorzystnych warunkach natężenie prądu indukowanego może osiągaćnawet 60% prądu obciążenia żyły roboczej. Podano zależności umożliwiające praktyczne obliczenia w fazie projektowania i eksploatacji linii kablowych.

Keywords

induced current, metallic cable coating, medium voltage lines, polyethylene insulation

Słowa kluczowe

prądy indukowane, metalowe powloki kabli, kable średniego napięcia, izolacja polietylenowa

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

Index Copernicus