MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 3 (9) 2012

Publ. 30.09.2012

Alarm management system - szansa dla człowieka wśród automatów

Alarm management system the chance for man among automation

mgr inż. Peter STOLZ

s. 52-62 DOI:

Abstract

The article describes the mistakes made while designing Protective Automation Systems and during their exploitation. Only recently did standards and tools appear which reasonably enable to reduce the number of alarms in control room. This will contribute to the decline in the number of wrong decisions leading to dangerous breakdowns or even wide-scale catastrophes.

Streszczenie

Cóż mają ze sobą wspólnego awarie w Seveso, Flixborough, Texaco Pembroke i wiele innych? Czy naprawdę przyczyną była zawodna technika, czy też przede wszystkim człowiek? Analiza każdego z wymienionych wypadków jednoznacznie wskazuje na błąd lub jeszcze częściej na serię błędów człowieka. Błędy te pojawiały się zarówno w trakcie projektowania systemu zabezpieczeń, jak i w ostatnich chwilach przed katastrofą, kiedy operatorzy nie byli w stanie podjąć właściwych decyzji na podstawie nawału setek alarmów. Dopiero od niedawna pojawiły się standardy i narzędzia umożliwiające logiczne ograniczenie ilości alarmów, zwiększające efektywność pracyo peratorów i w ten sposób obniżające liczbę błędnych decyzji, mogących prowadzić do niebezpiecznych awarii. W referacie przedstawiono jedno z takich wyjątkowo użytecznych narzędzi Alarm Management System..

Keywords

alarm management systems, protective automation, control room, breakdowns

Słowa kluczowe

programowanie pcs, systemy automatyki, awarie systemów

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/alarm-management-system-szansa-dla-czowieka-wrod-automatow-bibliografia.php