MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 3 (9) 2012

Publ. 30.09.2012

Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi

Permanent magnet machines

prof. dr hab. inż. Tadeusz GLINKA, mgr inż. Artur BORKOWSKI

s. 33-42 DOI:

Abstract

The article describes application of permanent magnets in electric motors and generators, what not only design changes but also make them more efficient with lower costs of production. This paper provides a basic classification of permanent magnet electric machines and their construction.

Streszczenie

Silniki elektryczne z magnesami trwałymi coraz częściej wykorzystywane są w napędach elektrycznych ze względu na możliwość wytworzenia bardzo dużej mocy przy względnie małych rozmiarach samego silnika. Fakt ten jest bardzo korzystny ponieważ wraz ze zmniejszeniem samego silnika zmniejszają się koszty produkcji silników. Zastosowanie magnesów trwałych prowadzi także do zmiany struktury samej maszyny elektrycznej, a co za tym idzie do optymalizacji kosztów użytkowania silnika. W niniejszym artykule przedstawiono podstawową klasyfikację silników z magnesami trwałymi, budowę oraz podstawowe zależności, które wykorzystywane są w projektowaniu silników z magnesami trwałymi.

Keywords

BrushLess Direct Current Motor, BLDCM, BrushLess Synchronous Motor, BLSM, permanent magnets, rotor, trapezoidal control, sinusoidal control.

Słowa kluczowe

silniki elektryczne, magnesy trwale, klasyfikacja silników, budowa, projektowanie, wirnik, BLDCM, BLSM, sterowanie trapezowe, sterowanie sinusoidalne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/maszyny-elektryczne-wzbudzane-magnesami-trwalymi-bibliografia.php