MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 3 (9) 2012

Publ. 30.09.2012

Słowa karierowicze

Krzysztof GOCZYŁA

s. 6-7 DOI:

Abstract

Streszczenie

W języku polskim, szczególnie w tym mówionym, występują słowa, które zrobiły zazwyczaj niezasłużoną karierę. Ta kariera wynika z tego, że słowa te, same jak najbardziej poprawne, są nadużywane. Stosowane są w kontekstach, w których występować nie powinny. Dziś zajmę się kilkoma takimi słowami, na które natrafiłem w ostatnim czasie. Pierwsze z nich to opcja. Jakże często słyszy się zwroty typu: Nie ma takiej opcji!, Mam do wyboru dwie opcje: , Ten przedmiot jest opcjonalny itd.

Keywords

Słowa kluczowe

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

Index Copernicus