MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 1 (11) 2013

Publ. 29.03.2013

Smart grid - infrastruktura przebudowy energetyki WEK w energetykę prosumencką OZE/URE

Energetic power system with his transformation of infrastructure

prof. dr hab. inż. Jan POPCZYK

s. 30-46 DOI:

Abstract

The article describes the future of Polish electrical power engineering. The author predicts that in the foreseeable future local sources of energy such as wind power, photovoltaics, biogas, heat pumps and electric cars will play a significant role in this great project. The connection to the national power system will be possible due to smart grids controlled by Ethernet..

Streszczenie

Autor w artykule opisuje przyszłość polskiej energetyki, w której coraz większą role będą odgrywały lokalne źródła energii takie jak elektrownie wiatrowe, słoneczne, biogazownie, pompy ciepła oraz samochód elektryczny. Współpraca z wielką siecią energetyczną będzie możliwa dzięki inteligentnym sieciom elektroenergetycznym sterowanym przy pomocy Ethernetu.

Keywords

electrical power engineering, wind power, photovoltaics, electric car, prosumer

Słowa kluczowe

elektrownie wiatrowe, elektrownie słoneczne, biogazownie, samochód elektryczny, prosument

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

Index Copernicus